ABSTRACT SUBMISSION FORM

לרשימת כתובות המוסדות לצורך שיוך לחץ כאן (יפתח בדף נפרד)

הערה: ניתן לערוך את התקציר לאחר ההגשה ע"י לחיצה על הקישור optional: edit your response אשר באישור הגשת הטופס. שימו לב ניתן להשתמש באופציה זאת כל עוד לא סוגרים את הדף.
לצורך שינוי התקציר לאחר ההגשה יש לפנות לאחראי תקצירים.