התחיבות אירגון/חוקר

בתהליך ההרשמה ניתן לשלם באמצעות התחיבות ארגון/חוקר.

טופס התחיבות רשמי של הארגון או האוניברסיטה יכלול את הפרטים הבאים:

א. לוגו הארגון/אוניברסיטה.
ב. התחיבות עבור: "קשרי תעופה".
ג. שם הכנס.
ד. שמות המשתתפים הכלולים בהתחיבות.
ה. סכום לתשלום.
ו. חותמת הארגון. 

את טופס ההתחיבות המלא והחתום יש לשלוח לפקס 03-6388803


שליחת טופס התחיבות אינה באה במקום הרשמה מסודרת באתר הכוללת מתן מספר כרטיס אשראי לביטחון.