תוכנייה משולבת תקצירים לפי מושבי הכנס

 מושב  
מושב ב': מחקרים עכשווים במזרח הים התיכון - א' צפייה הורדה
מושב ב': רעידות אדמה סיכונים סייסמיים צפייה הורדה
מושב ב': גיאוכימיה צפייה הורדה
מושב ג': מחקרים עכשווים במזרח הים התיכון - ב' צפייה הורדה
מושב ג': רעידות אדמה סיכונים סייסמיים - ממדע לכלי תכנוני צפייה הורדה
מושב ג': הידרולוגיה  צפייה הורדה
מושב ה': מחקרי ים המלח הקידוח העמוק  צפייה הורדה
מושב ה': טקטוניקה  צפייה הורדה
מושב ה': ביוגיאוכימיה סביבתית, מינרולוגיה  צפייה הורדה
מושב ז': גיאומורפולוגיה  צפייה הורדה
מושב ז': גיאופיזיקה וטקטוניקה צפייה הורדה
מושב ז': גיאוכימיה סביבתית  צפייה הורדה
מושב ח': טכנולוגיה פוגשת סביבה - ניטור תהליכים גיאומורפולוגים צפייה הורדה
מושב ח': סייסמולוגיה וגיאופיזיקה  צפייה הורדה
מושב ח': פליאונטולוגיה, סדימנטולוגיה וסטרטיגרפיה  צפייה הורדה