מידע

הרשמה ומחירים

הסעות לכנס

רשימת מושבים ותוכנית הכנס

סיורים 2017

חוזר החברה הגיאולוגית כנס 2017