הכנס במספרים

253 משתתפים

                      89 סטודנטים

                                           82 הרצאות

                                                            59 פוסטרים

                                                                                 6 סיורים

Comments