חלוקת פרסים

החברה הגיאולוגית מברכת ומוקירה את הזוכים בפרסי החברה לשנת 2013

חבר כבוד - מר יוסי לנגוצקי


רפי פרוינד - פרופ' יונתן ארז

פרץ גרדר - ד"ר רן נוף

הרצאה קצרה - גברת רלי וולד