תמונות - חם מהתנור

https://sites.google.com/a/igs.org.il/igs/calendar/c1/tmwnwt/Picture3.jpg

https://sites.google.com/a/igs.org.il/igs/calendar/c1/tmwnwt/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA.jpg?attredirects=0
אולם הרצאות ראשי
https://sites.google.com/a/igs.org.il/igs/calendar/c1/tmwnwt/Picture4.png?attredirects=0
חדרים, חדר אוכל ומתקני נופש
https://sites.google.com/a/igs.org.il/igs/calendar/c1/tmwnwt/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%95%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7.jpg?attredirects=0
אולם הרצאות נוסף