סיור ערבה

סיור ערבה בארגון בית ספר שדה אילת ומועצה אזורית חבל איילות יודרך על ידי ד"ר חנן גינת ביום ראשון, 9.12.2018, נר אחרון של חנוכה. הסיור באוטובוסים וללא תשלום. דרגת הקושי בינונית. 

להצטייד בנעלי הליכה וביגוד לפי התחזית.

 

המסלול:

נפגשים בשעה 08:45 במזנון בקיבוץ יטבתה

תחנה 1 - הר עייט וסדקי הר עייט

תחנה 2 - נחל גרופית לצד המפל. אפשרות לירידה ברגל לרמת גרופית

תחנה 3 - בנחל יתרו והליכה לדיונה הגדולה

תחנה 4 - סדקי שחרות ותצפית לערבה.

 סיום הסיור בשעה 15.00 ביטבתה.

 

רקע גאולוגי:

מצוק ההעתקים תוחם את הערבה הדרומית ממערב ומהווה את הגבול שמפריד בין הנגב הדרומי והערבה. המצוק נוצר בעיקרו ע"י מערכת העתקים שכיוונה צפון - דרום. בגגו חשופה תצורת גרופית ובחלקו התחתון תצורת אורה. 

לאורכו של המצוק מתפתח מערכת סידוק שהיא תגובה גרביטטיבית להפרשי לחצים לאורכו. נחל גרופית עבר היפוך בכיוון הניקוז ובחלקו המזרחי שבסמוך למצוק זורם כיום מזרחה. 

למרגלות המוצק התפתח אגן פנימי שבו הצטברו סדימנטים אלוביאלים.

בשוליים המזרחיים של בקעת עובדה בנחלים כסוי ויתרו הצטברו גרגרי חול שחלקם גירניים וחלקם בנויים מקוורץ. הגרגרים מצויים בדיונות חול מטפסות, נופלות וגם מסוג סייף וברחן.