סדנת מחקר בנושא גיאולוגיה מעשה ידי אדם

גיאולוגיה מעשה ידי האדם -

הבנת האנתרופוקן והפלאו-אנתרופוקן

 

הפעילות האנושית בעת מודרנית גורמת להשפעה גלובלית על המערכות הסביבתיות, עד שיש הרואים בכך פרק זמן גיאולוגי בפני עצמו, אנתרופוקן \ Anthropocene. מחקרים בארכיאולוגיה וסביבה קדומים, מצביעים כי ההשפעה האנושית על עיצוב המרחב הטבעי התרחשה עוד קודם למהפכה התעשייתית, בפרק זמן של אלפי שנה לפני זמנינו. תוצאות מחקרים אלו יוצגו בסדנה מחקרית שתתקיים באוניברסיטת בן-גוריון, בתאריך 31.3.2016. באודיטוריום 015 בניין 51 , קומה  1-.

בסדנה ישתתף מרצה אורח, פרופ' ג'ד קפלן  Prof. Jed Kaplan מאוניברסיטת לוזאן שווייץ, חוקר בעל שם עולמי בתחום ה-Anthropocene.

ההשתתפות ללא תשלום, הרשמה מראש בקישור כאן (מספר המקומות מוגבל).

הסדנה תתנהל באנגלית.

פרטים נוספים בקובץ המצורף.