בכל שנה מתקיימים סיורים גיאולוגים כחלק מהכנס השנתי של החברה הגיאולוגית המתקיים באזור ספציפי בארץ ישראל.

סיורים אלו מכילים מידע גיאולוגי רב על הגיאולוגיה של ארץ ישראל, ולנוחיותכם מרוכזים לפי שנים ואזורים.