סיורי החברה 1980

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
סיור 1: סדימנטים חופיים באזור נבק  865k גירסה 1 26 ביולי 2011, 2:13 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 2: טרסות ריפיים פוסילים מורמים בין נעמה לאופירה  309k גירסה 1 26 ביולי 2011, 2:13 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 3: חופי דהב  202k גירסה 1 26 ביולי 2011, 2:14 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 4: חבורת קיד בדרום מזרח סיני  1556k גירסה 1 26 ביולי 2011, 2:14 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 5: קומפלקס אלביט-קרבונט בוואדי טיר  34k גירסה 1 26 ביולי 2011, 2:14 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 6: הגוף האולטרמאפי באזור דהב  27k גירסה 1 26 ביולי 2011, 2:15 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 7: מערכות שברים במזרח סיני  464k גירסה 1 26 ביולי 2011, 2:15 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 8: סטרטיגרפיה של צפון מפרץ אילת (מאופירה לנביעות)  155k גירסה 1 26 ביולי 2011, 2:15 Omri Dvir