סיורי החברה 1987

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
סיור 10: גיאולוגיה כללית ותעשיית המחצבים במכתש רמון   942k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:07 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 1: מכתש רמון כמוזיאון גיאולוגי בגודל טבעי   1438k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:04 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 2: ליטוסטרטיגרפיה ופציאס בחבורת רמון מגיל טריאס   1193k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:05 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 3: תופעות מינרליזציה רב מתכתית ופעילות מגמתית בדרום מכתש רמון   1147k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:05 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 4: כיווני זרימה בסילים ובדייקים ויצירת קלדרונים במזרח מכתש רמון   3658k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:05 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 5: לקולית רמון   848k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:05 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 6: בעיות סטרוקטורליות באזור מעבר ערוד והשלכותיהן על התפתחות קו רמון   577k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:05 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 7: סטרטיגרפיה, טקטוניקה והתפתחות מערב הרמון   1244k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:06 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 8: התפתחות הנוף במערב הרמון   498k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:06 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 9: אגן מחמל ונחל חווה   1093k גירסה 1 31 ביולי 2011, 6:06 Omri Dvir