סיורי החברה 1992

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
סיור 1: מחזורים סדימנטרים והתפתחות הנוף בנגב הצפוני   1897k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:13 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 2: תקופת הרביעון במישור החוף הדרומי   3211k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:13 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 3: עדויות מורפולוגיות למעוות ניאוטקטוני באזור רכס בקר    667k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:13 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 4: שדה הנפט של חלץ   1084k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:13 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 5: הגיאולוגיה של חופי ותל אשקלון   748k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:13 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 6: הגיאולוגיה של הרי חברון   2886k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:14 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 7: אשקלון מתקופת הברונזה ועד מסעות הצלב   286k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:14 Omri Dvir