סיורי החברה 1993

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
סיור 10: מבנה גוף מלח סדום   1631k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:34 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 11: החתך היבשתי והימי מגיל ניאוגן פליסטוקן בבקעת ערד-ערוער ובקעת באר שבע   1941k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:35 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 12: ארועים פוסט טורוניים מדרום לערד ותצורת חצבה   2641k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:36 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 13: מערכת הקארסט במחדר המלח של הר סדום   97k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:36 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 14: שברי נחל צין   1403k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:37 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 15: מינרליזציות באזור ערד וקידוח הגז בהר בן יאיר   1882k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:38 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 1: הסטרטיגרפיה של הקרטיקון במכתש חתירה (המכתש הגדול)   1905k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:30 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 2: שדות הפוספטים בסינקלינת חתרורים/גורר/אפעה   2333k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:30 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 3: פצלי השמן באגן רותם ימין   1206k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:31 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 4: ניאוטקטוניקה בערבה הצפונית   1273k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:31 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 5: אתר ערד   284k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:32 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 6: תצורת חתרורים   1558k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:32 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 7: חוף ים המלח   714k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:33 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 8: בלועים קראסטיים במניפות סחף   1743k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:33 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 9: מצוק העתקים   2582k גירסה 1 8 באוג׳ 2011, 1:34 Omri Dvir