סיורי החברה 2004

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
סיור 1: סלעי טופה ומי המעיינות והנחלים בצפון החולה   5633k גירסה 1 24 במרץ 2013, 2:02 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 2: הסכנה לגלישת מדרונות בזמן רעידת אדמה בצפון ישראל: עדויות שדה והערכת הסכנה העתידית   12472k גירסה 1 24 במרץ 2013, 2:02 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 3: הגיאולוגיה של אזור קריית שמונה   19753k גירסה 1 24 במרץ 2013, 2:03 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 4: מבנים הידרו-פירוקלסטיים וסלעי מעמקים בצפון רמת הגולן   2712k גירסה 1 24 במרץ 2013, 2:03 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 5: מניעת זיהום הכנרת ואתרים ארכיאולוגיים בעמק החולה   4991k גירסה 1 24 במרץ 2013, 2:03 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 6: חידושים בארכיאולוגיה של הגולן   3558k גירסה 1 24 במרץ 2013, 2:03 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 7: טיול טבע בצפון הגולן מנבי חזורי על שלוחת חזורי לכיוון מבצר נמרוד ומשם על שלוחת הבניאס לשמורת הבניאס   307k גירסה 1 24 במרץ 2013, 2:03 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 8: היבטים גיאומורפולוגיים וגיאולוגיים רצנטיים באזור הירדן ההררי והגולן המערבי   1438k גירסה 1 24 במרץ 2013, 2:04 Omri Dvir