סיורי החברה 2008

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
סיור 1: מערכות קרבונטיות קנומן-טורוניות בגליל המערבי לאור לימוד מחודש של החתך הסטרטיגרפי   3950k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:42 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 2: סינקלינת אלונים- מנשה: מערך מרחבי של גיאולוגיה, נארי, קרקע ומשק מים כבסיס לתפוצת הצומח   5060k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:42 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 3: אתגרים גיאוהנדסיים לאורך מדרונות הר קדומים (הר הקפיצה), נצרת, וסיור במנהרות נילי הנמצאות בשלב בניה בקטע 18 של כביש חוצה ישראל   1771k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:42 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 4: סיור לאתרים טקטוניים לאורך העתק הכרמל והעתק נשר   4152k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:42 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 5: השבירה בגליל – הסתכלות מחודשת   4812k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:42 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 6: Geomorphology and Tectonics along the Zurim escarpment    3047k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:43 Omri Dvir