סיורי החברה 2010

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
סיור 1: הגיאולוגיה של אזור באר אורה   1148k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:16 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 2: הגרבנים שממערב לאילת   1102k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:17 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 3: Timna Valley   658k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:17 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 4א: שלבים בהתפתחות הקרום היבשתי של השילד הערבו-נובי באזור אילת   389k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:17 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 4ב: קונגלומרט אילת והוולקנים הסמוכים לו   905k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:18 Omri Dvir
Ċ
הצג הורד
סיור 5: ריפים מאובנים של אלמוגים באילת ובעקבה - ארכיבים פלאו- אוקיינוגרפיים ופלאו-הידרולוגיים של מפרץ עקבה ברביעון העליון   666k גירסה 1 20 במרץ 2013, 10:18 Omri Dvir