החברה הגיאולוגית הישראלית היא עמותה אשר נוסדה בשנת 1954. מטרתה לאגד את חבריה לשם דיון בעובדות ובעיות עדכניות בתחום מדעי כדור הארץ, קידום מדעי כדור הארץ בכלל ובישראל בפרט.

החברות בחברה הגיאולוגית פתוחה לכל אדם המתעניין בתחום הגיאולוגיה ובשטחי מדע וטכנולוגיה  קרובים.

החברה מאגדת בתוכה את כלל העוסקים בתחומים השונים של מדעי כדור הארץ בישראל בהם חברי המוסדות האקדמאים, מכוני המחקר ועובדי ארגונים ומוסדות אחרים.
בחברה רשומים כ- 200 חברים פעילים הכוללים גם סטודנטים וגמלאים.

הפעילויות העיקריות של החברה הגיאולוגית הן:

  • הכנס השנתי, המתקיים מידי שנה ובו ניתנת במה להצגה ולדיון בנושאים השונים של מדעי האדמה בדרך של מתן הרצאות, הצגת פוסטרים וסיורים.
  • "יום מדעי כדור הארץ", בו מועלים נושאים עדכניים בתחום מדעי האדמה שיש בהם עניין לציבור.
  • העיתון הישראלי למדעי האדמה, היוצא לאור בשפה האנגלית, המהווה במה מרכזית לפרסומים במדעי האדמה של ישראל והמזרח התיכון. העיתון מופץ בארץ וברחבי העולם לספריות וליחידים.
  • הענקת פרסים על עבודות מצטיינות בתחום מדעי כדור הארץ וציונים לשבח על פעילות מקצועית ותרומה לחברה בתחום מדעי כדור הארץ.
  • החברה הגיאולוגית מנוהלת בהתנדבות על ידי ועד הנבחר מידי שנה הכולל נשיא, סגן נשיא ומספר חברי ועד.

פעילות החברה ממומנת על ידי דמי החבר השנתיים של החברים, תמיכה של מוסדות ותרומות של גופים שונים.

לתקנון החברה - לחץ כאן