אודותינו‏ > ‏

תקנון

באסיפה הכללית האחרונה שהתקיימה במהלך הכנס השנתי בעכו נדון בין השאר נושא תקנון החברה הגיאולוגית. שלד התקנון הינו מראשית שנות השמונים, אלא שברבות הימים נוספו לו שינויים משינויים שונים, ומצד שני לא תוקנו בו דברים מרוח השעה (למשל שליחת הודעות לחברים בדוא"ל) או  לא הושמטו סעיפים שאינם מתבצעים בפועל (למשל, בחירת ועד לכהונה של שנתיים ולא למשך שנה). בנוסף, בתקנון המקורי לא הופיעו השורות הנחוצות למען הכרה בעמותה שלנו כמוסד ציבורי לענייני תרומות (דבר המקשה על גיוס כספים). בנוסף לכך, רשם העמותות הציג דרישה להצגת תקנון נקי, הבנוי ללא דופי והמאושר על ידי האסיפה הכללית.
לאור זאת, לקחנו על עצמנו, רמי וינברגר כנשיא החברה ואריאל היימן שהתנדב למשימה לגבש תקנון עדכני ולהציגו לאישור בפני חברי החברה הגיאולוגית. במהלך השנה האחרונה ישבנו על המדוכה במטרה לעדכן את תקנון החברה הגיאולוגית ולמזג בתוכו את השינויים והטלאים שהתווספו עליו ברבות השנים כמו גם עדכונים ותוספות (ומאידך – השמטות) שחשבנו שמין הראוי לכלול בו. את התקנון המעודכן שלחנו ל- 10 נשיאי החברה לשעבר ולחברי הועד הפועל שניאותו ועברו בדקדקנות והעירו והאירו את עיננו בנושאים ודילמות שונות (תודה רבה לכולם!). התייחסנו להערות כולן, שבחלקן תאמו זו את זו ובמקרים אחרים אפילו סתרו. הטמענו את שניתן וראוי, "העברנו" את התקנון לעריכה לשונית, ושדרגנו את הצעתנו המצורפת לדוא"ל זה.

הצעת התקנון החדש תעלה לדיון במהלך האסיפה הכללית שתתקיים במהלך הכנס השנתי בעין בוקק. האסיפה תתקיים במהלך הימים 25-26.2.2014. זמנים מדויקים יופיעו בתוכנית הכנס.

על פי הפרוטוקול, ההערות להצעה צריכות להיות מוצגות בפני חברי החברה הגיאולוגית לפחות 14 ימים לפני מועד האסיפה. אנו נרכז את כלל ההערות ונעבירן לכל החברים קודם לאסיפה. לאור זאת, הערות תתקבלנה עד לתאריך 1.2.2014 ועד בכלל, לכתובות הדואר שלנו  :ariel.heimann@weizmann.ac.il       rami.weinberger@gsi.gov.il

נודה לכולכם אם תמצאו את הזמן לעיין בתקנון ולהעיר עליו. חשוב שהתהליך ימוצה כראוי, ולחברה הגיאולוגית הישראלית יהיה תקנון מעודכן.

 תקנון 1981 להורדה לצפייה
 תקנון 2011 להורדה לצפייה
תקנון החברה הגיאולוגית - הצעה 2014 להורדה לצפייה