חברי כבוד ומקבלי מדליות

חברי כבוד של החברה הגיאולוגית
 
חברות כבוד מוענקת לחבר החברה הגיאולוגית אשר תרם תרומה ראויה לציון בשטח מדעי כדור הארץ או
בשטח מדעי או טכנולוגי קרוב.
 
 
רשימת חברי כבוד של החברה הגיאולוגית הישראלית
 

 שנה

 
מקבלי תואר חבר כבוד
 2018מיכאל בייט
 2017גידי שטייניץ
 2016 צבי גרפונקל
 2015 אברהם סטרינסקי
 2014 צבי בן אברהם
 2013
 יוסי לנגוצקי
 2011  אהרון הורוביץ
 2009  ליזה הלר קלאי, משה בראון
 2006  ג'ון ק. הול
 2004 יהושע קולודני
 2003 ישראל זק
 2002 משה אייל
 2001 דן יעלון
 2000 דב גינזבורג, א. גינזבורג, דוד ניב
 1996 יוסי ברטוב
 1991 ג'רי פרידמן
 1988 א. קשאי
 1986 זאב רייס
 1984 עמנואל מזור
 1977 א. גליק
 1970 ע. פרומן, יעקב בן תור
 1969 א. פרנס, ש. לבנגרט, ליאו פיקרד
 1968 מ. אבנימלך, י. קואטס, מ. גולדשמידט
 
 
 
מדלית החברה הגיאולוגית
 
החברה הגיאולוגית מעניקה מידי שנה ציון לשבח לחבר או לחברים אשר תרמו בשלוש השנים שקדמו
להענקת הציון תרומה יוצאת דופן בתחום הגיאולוגיה למען החברה בישראל. תחומי הפעילות עליהם מוענק
הציון הם במסגרות ציבוריות הכוללות את מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית, פעילות במסגרת
ארגוני איכות סביבה ומוסדות התכנון. נכללות בה גם יוזמות בתחום שימור אתרים גיאולוגים וכתיבת מדע
פופולארית בנושאים גיאולוגיים.
ועדת השיפוט למתן המדליה מורכבת משלושה חברים, כולל נשיא החברה המשמש גם כיו"ר הועדה.
 
 
 
רשימת מקבלי מדלית החברה הגיאולוגית
 

 שנה

 
מקבלי מדליות
 2018אברהם סטרינסקי 
 2017 יואב אבני
 2016גדעון אלמגור
 2015 עזרא זילברמן ועמיר אידלמן
 2013 דורון מור
 2010 יולי זסלבסקי
 2009 עמנואל מזור
 2005 אבי שפירא
 2003 עקיבא פלכסר
 2002 חנן גינת
 2001 ניר אוריון