פרס על שם ד"ר פרץ גרדר

פרס פרץ גרדר מוענק על ידי החברה הגיאולוגית הישראלית במטרה לעודד את המחקר הגיאולוגי בישראל. ד"ר

פרץ גרדר ז"ל היה חבר החברה הגיאולוגית הישראלית ושימוש כמנהל ענייני הנפט במשרד הפיתוח והיה

מנהל מחלקת הנפט במכון הגיאולוגי. ד"ר גרדר נספה בתאונת מטוס באירן במהלך עבודה. הפרס ניתן לחבר

החברה הגיאולוגית שגילו צעיר מ- 36 שנה ואשר פרסם עבודה גאולוגית מקורית במהלך השנתיים האחרונות.

שופטי הפרס הם נשיא החברה הגיאולוגית או סגנו, מנהל המחלקה לגיאולוגיה באוניברסיטה העברית או נציגו

ומנהל המכון הגיאולוגי או נציגו.
 
 
המלצות למתן הפרס יש לפנות לנשיא החברה המכהן.
 
 
רשימת מקבלי פרס על שם דר' פרץ גרדר ז"ל
 
                  2018     עדו סירוטה
                  2017     מיכאל אנינבורג
                  2016     חן גרובר
                  2015     אמרי עוז
                  2014     יונתן גולדסמית

                2013     רן נוף

                2012     נבות מורג

 

2011

רון שער

 

2010

איתי רזניק

 

2009

לירן גורן

 

2008

גוני יגודה-בירן

 

2007

רועי גרנות, עדי טורפשטיין

 

2006

רוני קמאי

 

2005

אורית סיוון, אדווה אביטל

 

2004

אליסה קייגן

 

2003

א. וקס, נ. ולדמן

 

2002

י. ברטוב, ד. גליק

 

2001

ב. שילמן, י. חמיאל

 

2000

א. שגיא, מ. צסרסקי

 

1999

נ. בכור

 

1998

מ. אבלסון, ג. כדן

 

1997

ס. אברמוביץ, ז. גבירצמן

 

1996

נ. טויטש

 

1995

א. בקר, ש. הורוביץ

 

1994

ר. וינברגר

 

1993

ר. קלבו

 

1992

י. הרלבן

 

1991

ש. מרקו

 

1990

ח. גבירצמן, א. בורג

 

1989

א. עגנון, ע. נבון

 

1988

א. גבריאלי

 

1987

ד. קמפלר, א. שמש

 

1986

ד. אביגד

 

1985

ר. נתיב

 

1984

ג. שמיר

 

1983

מ. בילסקי

 

1982

ח. בנימיני

 

1981

ד. בונן

 

1980

ל. בוכבינדר, ד. שפרנק

 

1979

ע. זילברמן

 

1977

ב. ז. בגין, ז. רכס

 

1976

צ. בן-אברהם, י. שהם

 

1975

י. דרוקמן

 

1973

י. לוי

 

1972

י. קולודני

 

1971

א. גביש, א. כפרי

 

1968

א. לרמן, א. אהרוני

 

1967

א. שש, י. נתן

 

1966

י. קרץ, צ. גרפונקל

 

1962

ל. הלר-קלאי, ר. פרוינד