פרס על שם פרופ' רפאל (רפי) פרוינד

הפרס מוענק פעם בשנה לחבר החברה הגיאולוגית על חיבור מצוין שכתב בתחום הגיאולוגיה ואשר ראה אור

בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד מתן הפרס. הפרס ניתן על שמו של פרופסור רפאל פרוינד ז"ל שימש

כמורה באוניברסיטה העברית בירושלים והיה מדריך ומנהיג בתחומים רבים ומגוונים בגיאולוגיה של ארץ

ישראל. הפרס מוענק על ידי ועדת הפרס המורכבת מארבעה חברים ומנשיא החברההגיאולוגית אשר משמש

גם כיושב ראש הועדה. חברי הועדה נבחרים לתקופה של שנתיים במהלך האסיפה הכללית של החברה

הגיאולוגית. כל אחד מחברי החברה רשאי להציע את חיבורו או חיבור של חבר אחר בחברה כמועמד לקבלת

הפרס. חברי ועדת הפרס אינם רשאים להגיש את מועמדותם לקבלת הפרס.
 
 
המלצות למתן הפרס יש לפנות לנשיא החברה המכהן.
 
 
רשימת מקבלי פרס החברה הגיאולוגית על שם פרופ' רפי פרוינד ז"ל
 

                2018              מאיר אבלסון

                2017              יעל קירו

                2016              אורי שטנר

                2015              רועי גרנות

                2014              בועז לזר

                2013              יונתן ארז

                2012              אברהם סטרינסקי ואמיתי כץ  

 

2011

ארי מטמון ונעמי פורת

 

2010

ולדימיר לייחובסקי

 

2009

רבקה אמית, יהודה אנזל, דוד שרון

 

2008

אלון זיו

 

2007

אמוץ עגנון, שמואל מרקו

 

2006

אלן מתיוס

 

2005

גידי שטייניץ, בני בגין, נעמה גזית-יערי

 

2004

דוד סודרי

 

2003

ר. ויינברגר

 

2002

ע. נבון

 

2001

מ. בר מטיוס, א. אילון, א. קאופמן

 

2000

ע. סנה, י. ברטוב, ט. ויסברוד, מ. רוזנזפט

 

1999

1998

ג'. ק. הול

יורם עשת

 

1997

א. אלמוגי-לבין

 

1996

ז. רכס

 

1995

א. דוברובסקינה

 

1994

מ. שטיין

 

1991

י. קולודני

 

1990

ג. בר

 

1989

ע. ביין

 

1987

ח. רון, צ. גרפונקל

 

1986

י. בן תור

 

1985

י. רוטשטיין, צ. בן-אברהם

 

1984

ז. רייס

 

1983

א. פרנס

 

1982

א. שש

 

1981

: א. הורוביץ

 

1980

ד. גיל, ד. בהט

 

1979

ש. גרוס