אודותינו‏ > ‏

חברי הועד

החברה הגיאולוגית מנוהלת בהתנדבות על ידי ועד חברים אשר נבחר מידי שנה באסיפה כללית המתכנסת במהלך הכנס השנתי.

חברי ועד החברה הגיאולוגית לשנת 2017/2018
מציג 16 פריטים
תפקידשםשם מוסדכתובת דוא"ל
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
תפקידשםשם מוסדכתובת דוא"ל
נשיא דורון בראון גיאו-פרוספקט doron@geo-prospect.com 
סגן נשיא זוהר גבירצמן המכון הגיאולוגי zohar@gsi.gov.il 
מרכזת הפעולות אשחר צפריר גיאו-פרוספקט eshhar@geo-prospect.com 
מרכז הפעולות אדם לוי האוניברסיטה העברית adaml1215@gmail.com  
מרכז פעולות עידו סירוטה האוניברסיטה העברית ido.sirota@mail.huji.ac.il 
מנהל אתר האינטרנט עמרי דביר האוניברסיטה העברית omrid13@gmail.com 
מזכירות הועד דנה שרון אדר החברה הגיאולוגית הישראלית dana.sharonadar@gmail.com 
מרכז פעולות יואב בן דור האוניברסיטה העברית yoav.bendor1@mail.huji.ac.il 
גזברית שרית אשכנזי-פוליבודה מרכז מדע ים המלח והערבה sarit@adssc.org 
מתאם פעולות שלומי וינר האוניברסיטה העברית shlomi.vainer@mail.huji.ac.il 
    
ועדת ביקורת רלי ולד   
ועדת ביקורת עמית מושקין   
ועדת ביקורת אורי דור גיאופרוספקט  
מנהל קרן הפרס ע"ש פרץ גרדר ז"ל רני קלבו המכון הגיאולוגי  
    
מציג 16 פריטים