תורמים

החברה הגאולוגית מודה למוסדות הבאים על תמיכתם ותרומתם בשנת 2013

המכון הגיאולוגי - www.gsi.gov.il
המכון הגיאופיסי - http://www.gii.co.il
בית הספר למדעי הים, אוניברסיטת חיפה - http://marsci.haifa.ac.il
המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים - http://earth.huji.ac.il
המחלקה לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים, אוניברסיטת תל אביב - http://geophysics.tau.ac.il
הקתדרה ללימודי תולדות קרן קימת לישראל ומפעליה, אוניברסיטת בר אילן - http://geoenv.biu.ac.il
רותם אמפרט - http://www.rotemamfert.co.il
מפעלי ים המלח - http://www.iclfertilizers.com/dsw
רציו חיפושי נפט - http://www.b144.co.il
נובל אנרג'י - http://www.nobleenergy.co.il
דלק קידוחים - http://www.delekenergy.co.il
זרח חיפושי נפט - http://dunsguide.dundb.co.il
גיאו-פרוספקט בע"מ - http://www.geo-prospect.com
גיאו-לוג - http://www.geo-log.co.il
ד"ר עמיר אידלמן - גיאולוג - http://dunsguide.dundb.co.il
מ. לווין סקרים גיאולוגים וגיאוטכנים - http://www.ggs-geo.com

Globe Oil Exploration - http://goe.co.il
Israel Energy Initiative - http://www.iei-energy.com
AVBA Hi Tech services Ltd - http://www.avba.co.il