גיאולוגיה של א"י לפי תקופות

פרקמבריום (עד לפני כ- 570 מליון שנים): 
 
 
 
   פליאוזואיקון (570 - 230 מיליון שנים):
 
 
 
   מזוזואיקון (230 - 65 מליון שנים):
 
 
 
   קנוזואיקון (65 מליון מ.ש. - הווה):