קנוזואיקון - תקופות

תקופת האיאוקן (55 - 35 מ.ש.)
 
 
תקופת המיוקן (22.5 - 5.5 מ.ש.)
 
תקופת הפליוקן (5.5 - 2.8 מ.ש.)
 
תור הרביעון (2.8 מ.ש. - הווה)