מזוזיאקון

עידן המזוזיאקון, העידן התיכון בהתפתחות עולם החי והצומח בעולם, היה בעל חשיבות רבה מבחינה גיאולוגית באזורנו. 

סלעים רבים מעידן זה נחשפים בארץ, וכן התרחשו בו אירועים טקטונים חשובים שהשפיעו על עיצוב השטח. לעידן זה 

גם חשיבות כלכלית ־ רבים מהסלעים שנוצרו בו משמשים מלכודות למאגרי מים, נפט וגז טבעי, וכן מקור לחומרי בנייה. 

עידן המזוזואיקון נחלק לשלושה תורים, כאשר גבולות התורים נקבעו לפי שינויים קיצוניים בהרכב החיים בכדור הארץ. 

שמותיהם של התורים ניתנו לפי טור הסלעים מתקופות אלה באירופה ־ ׳טריאס׳ ־ על שום שהטור הטריאסי בגרמניה 

נחלק לשלוש יחידות סלע; ׳יורא׳ ־ על שמם של הרי היורא בגבול שוויץ-צרפת; ׳קרטיקון׳ ־ מהמילה קרט, קירטון, לפי 

הסלע הבולט בטור הסלעים באירופה. 

בסופו של עידן הפליאוזואיקון חלה נסיגת ים נרחבת, אשר אפשרה התפתחות של מינים יבשתיים רבים וכן התאמה של 

מינים נוספים לתנאי לגונה. מינים ימיים רבים ,לעומת זאת, נכחדו בתקופה זו. 

בתור הטריאס הופיעו אלמוגים ונבנו שוניות, התפתחו אמוניטים חדשים, וכן זוחלים ימיים, דינוזאורים, צבים ויונקים ימיים 

קטנים. הופעיו שרכים ונמשכה התפתחות המחטניים. בתור היורא שרר באזורנו אקלים חם, ושוניות האלמוגים שגשגו. 

בעולם החלה בתור זה פתיחתם של האוקייאנוס האטלנטי ושבירת יבשת גונדוואנה שמדרום לים הטתיס. זוחלים עלו על

היבשה וחלקם אף פיתחו יכולת לעוף. בסוף היורא חלה נסיגת ים נרחבת. 

בתור הקרטיקון חלה הצפה מחודשת של היבשות, שהגיעה לשיאה בסופו. האמוניטים הגיעו לפריחה בזמן זה, וכן הים 

היה מלא בפלנקטון ־ כפי שניכר בסלעי הקירטון המאפיינים תור זה. לקראת סוף המזוזואיקון חל שינוי קיצוני בתנאים 

בכדור הארץ. שינוי זה גרם להיעלמותם של מינים רבים, ביניהם האמוניטים, הרודיסטים, פורמניפרים שונים ודינוזאורים. 

הכחדה גדולה זו יצרה גבול ביוגני בין המזוזאיקון והקנוזואיקון, עידן בעלי החיים החדשים, שבא אחריו. גבול זה מכונה גם 

׳גבול k.t. ׳ משום שמפריד בין הקרטיקון והשלישון (טרצייר). 


המסלע המזוזואי באזורנו

בעידן המזוזואיקון חדר ים הטתיס לתוך היבשה בפעימות מתגברות. שינוי הדרגתי זה גרם למעבר הדרגתי של סלעי

המשקע מקלאסטיים לקארבונטים ימיים, תוך שיש לעיתים החלפות המעידות על נסיגות. 

הסלעים המזוזואים באזורנו נחלקים לשלוש קבוצות: 

- סלעים ימיים קרבונטים: גיר(שחלקו הפך לדולומיט), קירטון וחוואר. 

- סלעים אוופוריטיים שנוצרו בלגונות: גבס, דולומיט. 

- סלעים קלאסטיים: אבן חול וחרסית. 

כמו כן קיימם סלעים מגמתיים.
תת-דפים (3): טריאס יורא קרטיקון