קמבריום

תור הקמבריום (570 - 500 מ.ש.)

תור הקמבריום נמשך כ-70 מליון שנה, ומיוצג באזורנו על ידי משקעים קלסטיים הבונים את חלקו התחתון של הרצף

המכונה ״אבן חול נובית״. יש לציין כי במקומות שונים באזורנו, זכו תצורות מתקופות שונות להקרא בשם זה. בארץ

הכוונה היא לרצף הסלעים הקלסטיים מהקמבריום עד הקרטיקון התחתון. אבן החול מכילה גם בצרים של נחושת ומנגן.

בסלעים מתור הקמבריום אין עדויות לארועי שבירה או קימוט, והם משתרעים על שטחים נרחבים באופן פזור ורדוד

למדי - העובי המירבי של טור הסלעים מגיע ל-475 מ׳ בלבד. ישנם גם מקומות בארץ בהם אין כלל סלעים מתור זה,

משום שכנראה נהרסו בבליה, ומסלע מהפרם מונח ישירות על הסלעים הפריקמבריים. הרכב הסלעים בתור הקמבריון

שונה מאד מההרכב בתקופות שקדמו לו - כמות הפלדשפר פחתה והוא הפך לאשלגני במקופ פלגיוקלז, גרגרי החול קטנו

וחלוקים מעוגלים יותר של קוורציט השתלבו בסלע. הגורם לכך עשוי להיות תהליכי ארוזיה נמרצים, שנבעו מהתרוממות

של המאסיב הערבו נובי, וגרמו לבליה של סלעים מאזורים מרוחקים יותר.