קרבון

תור הקרבון (345 - 280 מ.ש.)

תור הקארבון באזורנו התאפיין בשינויים טקטוניים, שהשפיעו על אופי הסלעים ותפוצתם. הדעות חלוקות לגבי 

קיומם של סלעים קארבוניים בישראל. סלע המחלוקת הם סלעים שנמצאו בקידוחים בנגב, וסווגו כתצורת ׳סעד׳. 

תצורה זו בנויה אבן חול לבנה, אורתו קווארציטית, ובה מספר רבדי ביניים פצליים-פחמיים. היא מונחת מעל 

התצורות הפריקמבריות, ומתחת לתצורת ערקוב, המתוארכת לפרם העליון. יש המסווגים את תצורת סעד 

כקארבון עליון, ויש אשר כפרם תחתון.

 

בסיני לעומת זאת קימות שתי תצורות המשויכות בבירור לקארבון - תצורת אום-בוגמה ותצורת אבו-תורה.


עוביין של שתי התצורות משתנה.