פרקמבריום

עידן הפריקמבריום הינו הקדום ביותר בסולם הזמן הגיאולוגי, וכולל למעשה את כל הזמן הרב שבין היווצרות כדור הארץ, לפני כ -500 מליון שנה, ועד לפני כ -570 מ.ש. משום כך המחקר אודות תקופה זו בארץ ובעולם כולו, הנו משימה סבוכה למדי.

איפיונם של סלעים שנוצרו בתקופה זו נובע קודם כל מהעובדה שההרכב הכימי של כדור-הארץ הצעיר ושל האטמוספירה הסובבת אותו היו שונים מאד מהרכבם כיום. האטמוספירה כללה אז בעיקר מתאן (CH4) ואמוניה (NH3), בעוד שחמצן התחיל להופיע רק לפני כ-3000 שנה. עדות להרכב כימי דל-חמצן זה ניתן לראות בסלעים פריקמבריים המכילים תחמוצת ברזל מיוחדות. את עידן הפריקמבריום בעולם אפיינה פעילות אורוגנית(יצירת שרשרות הרים) ממושכת, שגרמה לרוב הסלעים שנותרו מעידן זה להיות מותמרים, ולכן קשים לפיענוח. סלעי הפריקמבריום היציבים בונים את השילדים - גרעיני היבשות, ובהם השילד האפריקני, השילד הקנדי והשילד האנגרי(צפון אסיה).

המאסיב הערבו-נובי, אשר ישראל יושבת הקצהו, הינו החלק הצפון-ממזרחי של השילד האפריקני. סלעי המאסיב העתיקים נחשפים בסיני ובאילת.

את סופו של עידן הפריקמבריום מציין שינוי משמעותי - הופעת בעלי חיים ימיים בעלי שלד קשה. שינוי זה מאפשר

למעשה את תחילת התיארוך הגיאולוגי של סלעי משקע.

הארוע הפאן אפריקאי:

המסלע באזור אילת וסיני: