חבורת אילת - נביעות

נתמקד בחבורת אילת-נביעות, אשר מהווה את התשתית הקדומה של אזורנו, ונחשפת באיזור אילת.


יחידות הסלע העיקריות :

 

        צפחת אילת - צפחה עשירה במיקה, הנחשפת ממזרח לגראבן יותם וגראבן טאבה. הרכבה די הומוגני, אך משתנה כתלות ברמת ההתמרה. זו יורדת ככל שמתרחקים ממעין מרכז התמרה אזורי. מקור הצפחה בסלעים פליטיים - בוץ חרסיתי. עוביה של יחידה זו בין חמישה לעשרה קילומטר, וגילה מוערך בין 800 ל -780 מליון שנה לפני זמננו. התיארוך נעשה באופן רדיואקטיבי על-ידי 207 pb/ 206 pbn .

 

        גנייס טאבה - נחשף בעיקר בחל הדרומי של איזור אילת, ליד נחל שלמה. זהו סלע אפור, גס גרגר, המלמד על לינאציה, ולעיתים פוליאציה (התמרה לאורך קוים או מישורים, בהתאמה). סלע המקור ליחידה זו הינו חדירה פלוטונית לתוך הצפחות הפליטיות. ההרכב המינרולוגי כולל בעיקר קוורץ, אורטוקלז וביוטיט. גילה של יחידה זו מוערך ל10- ± 780 מ.ש.

 

        צפחה טקטונית - נחשפת מערבית לאילת, מצפון לחשיפה של גנייס טאבה. זהה מבחינה מינרולוגית לגנייס טאבה, אך שונה מבחינת המרקם. ככל הנראה מדובר באותה יחדיה, אשר עבר מעוות מקומי מרוכז. ניצן להבחין כי זהו איזור ובו הרבה רסק וברקציה. גיל הסלע-10 ± 770 מ.ש.

 

        גנייס הפיורד - דומה בהרכב לגנייס טאבה, אך כהה ומכיל יותר ביוטיט. יש בו יותר פוליאציה. גיל: 8 ± 765 מ.ש.

 

        גרניט גנייס אילת - במקורו זהו גרניט שחדר לסלעים שכבר היו מותמרים, ולתוכו חדרו דייקים בסיסיים. כל סלעים יחד קומטי והותמרו, כאשר הגרניט עבר התמרה חלשה בלבד. מראה לינאציה. ההרכב הכימי הוא של קוורץ, פלגיוקלז ומעט ביוטיט. הסלע עצמו חום-אדמדם. גיל: 6 ± 744 מ.ש.

 

        מטא-בזיט ( meta bsite) שחמון: נמצא בחלק הצפוני של גוש אילת, בעיקר בהר שחמון. הסלע מראה על מידה משתנה של מעוות ורה-קריסטליזציה. סלע המקור הינו אינטרוזיה פלוטונית(בזיט). הסלע מורכב מאמפיבול ופלגיוקלז סידני. גיל: 10 ± 462 מ.ש.

 

        דייקים מותמרים: תופעה מיוחדת בגוש אילת. אלה דייקום בסיסיים כהים שעבו התמרה, ומקורם בסלעים מגמתיים בסייסיים. הדייקים חוצים את הסלעים המותמרים הקדומים בכיוון מזרח-מערב. ככל הנראה חדרו הדייקים לתוף סדקים שנוצרו סלעים קרים וקשים, כמו גנייס אילת לפני ההתמרה). חדירת הדייקים מפרידה בין שני ארועי התמרה קדומים (המכונים ׳האורוגנזה הקיבארית׳) ובין ארועים צעירים וחלשים יותר (האורוגנזה החיג׳אזית).


מתוך הכרת יחידות הסלע ניתן לשחזר את סדר הארועים באיזור אילת:

 

(1) הצטברות סדימנטים פליטיים לפני יותר מ-800 מ.ש. (2) הפיכת הסלע הסדימנטרי למטמורפי, על-ידי קבירתו לעומק רב. המעוות יוצר את צפחת
אילת. 800-780 מ.ש.


(3) החדרת סלעי יסוד בפעילות מגמתית (סדרת ארועים). 780 -407 מ.ש.


(4) סדרת ארועי דפורמציה - יצירת גנייס וצפחה טקטונית. 740-770 מ.ש.


(5)  החדרת דייקים 10 ± 659 מ.ש.


(6)  פעילות מגמתית נוספת - מטא-בזיט שחמון 10 ± 612 מ.ש.


(7)  דפורמציה חלשה נוספת(ניכרת במטא-בזיט) - אחרי 610 מ.ש.