החבורה הגיאולוגית

חבורה הגיאולוגית - תיעוד הנרטיב הגיאולוגי הישראלי


החבורה הגיאולוגית לדורותיה בנויה מאיתנו. קומץ טיפוסים שבאהבת הארץ, האדמה, הים, המרחבים, הדמיון  והסקרנות פילסו את דרכם המדעית ועיצבו את הנרטיב הגיאולוגי הישראלי. 
פרוייקט התיעוד מאגד את הסיפורים האישיים שבונים אותנו כחבורה גיאולוגית.