קישורים

חברות גיאולוגיות בעולם
 
החברה הגיאולוגית האמרקאית:  www.geosociety.org
 
החברה הגיאולוגית של לונדון:  www.geolsoc.org.uk
 
החברה הגיאולוגית האוסטרלית:  www.gsa.org.au
 
החברה הגיאולוגית הקנדית:  www.gac.ca
 
החברה הגיאולוגית הצרפתית  sgfr.free.fr/index_gb.html
 
החברה הגיאולוגית האיטלקית:  www.socgeol.info/English/index.asp
 
 
מכוני מחקר
 
המכון הגיאולוגי:    www.gsi.gov.il
 
המכון הגיאופיסי:   http://www.gii.co.il/
 
המכון לחקר ימים ואגמים:  http://www.ocean.org.il
 
המכון הגיאולוגי האמריקאי:  http://www.usgs.gov/
 
הקרן לשיקום מחצבות:  http://mine-rec.mni.gov.il  
 
אוניברסיטאות
 
המכון למדעי כדור הארץ האוניברסיטה העיברית:   http://earth.huji.ac.il/index.asp
 
המחלקה לגיאולוגיה אוניברסיטת באר שבע:   http://cmsprod.bgu.ac.il/teva/departments/geological
 
המחלקה לגיאופיזיקה אוניברסיטת תל אביב:  http://geophysics.tau.ac.il/
 
המחלקה למדעי הים אוניברסיטת חיפה:  http://marsci.haifa.ac.il/margeo/index.htm
 
המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת:  http://www.iui-eilat.ac.il/  
 
נוספים
 
אטלס סלעים מגמטיים ומטמורפים:  http://www.geolab.unc.edu/Petunia/IgMetAtlas/mainmenu.html
 
סיסמולוגיה:  http://www.seismology.harvard.edu/
 
עדכון שוטף על רעידות אדמה:  http://earthquake.usgs.gov/
 
אתר בוגרי המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית:  http://geologic.goop.co.il
 
האנציקלופדיה למדעי כדור הארץ: http://earth.wiki.huji.ac.il/index.php
 
מסלולי לימוד בגיאולוגיה: http://www.universities-colleges.org.il

האגודה הישראלית למשאבי מים: http://www.eyal-water.org

מגדיר מאובנים של ישראל: http://www.fossil.org.il/