הכנס השנתי

מפגש משותף של החברה הגיאולוגית הישראלית (חג"י) והאגודה הישראלית למשאבי מים (אי"ל)

24-26 במרץ 2020

 

לחברים שלום רב,


עקב ההתפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות להימנע מקיום כנסים והתקהלויות, החלטנו במשותף, הוועדים של חג"י ואי"ל, לבטל את הכנס השנתי שתוכנן ל- 24 – 26 למרץ במלון יערים במעלה החמישה.

 

 

דמי הרישום לכנס ולמלון, יוחזרו במלואם על ידי חברת ארטרא בימים הקרובים.

 

אנו מבקשים מכל החברים שעדיין לא נרשמו כחברים באגודות חג"י ואי"ל, להשלים את הרשמתם ולשלם את דמי החבר השנתיים לשנת 2020. תשלום דמי החבר חיוני לצורך הניהול השוטף של העמותה, אתר האינטרנט ופעילויות נוספות המתקיימות במהלך השנה.

תשלום דמי חבר של חג"י

תשלום דמי חבר של אי"ל

 

כעת נשלים את חוברות התקצירים והסיורים ואת חלוקת הפרסים כפי שתוכננו לכנס הקרוב, ונקבע דרך לכינוס אספת מליאה שאנחנו מחויבים לה כדי לאשר את הדוח הכספי ודוח ועדת הביקורת. פרטים על כך נודיע במהלך השבוע הבא.

 

במקביל, נשקלת האפשרות לדחות את הכנס למועד מאוחר יותר, יתכן יוני 2020. אפשרות זאת מותנת כמובן בסיום משבר הקורונה ובאישור משרד הבריאות לקיום כנס. נעדכן בהתאם.


בברכה,

עמוס סלמון ועידו נגב, בשם שני הוועדים