הכנס השנתי

מפגש משותף של החברה הגיאולוגית הישראלית (חג"י) והאגודה הישראלית למשאבי מים (אי"ל)

24-26 במרץ 2020

 

הכנס השנתי ייערך בין התאריכים 24-26 למרץ 2020 במלון יערים, מעלה החמישה. מידע ראשוני ניתן למצוא בחוזר הראשון לכנס.

מידע אודות הכנס השנתי

  • חוזר ראשון לכנס 2020 - מפגש משותף לחברה הגיאולוגית הישראלית והאגודה הישראלית למשאבי מים

  • תכנית הרצאות - תעודכן בהמשך.