מדעי כדוה"א

באקדמיה ובתעשייה

25 בדצמבר 2019, המכון הגיאולוגי לישראל

טופס משוב

האם התכנים הבאים היו רלוונטיים ומועילים עבורך? 

(כוכב אחד - כלל לא, 5 כוכבים - אין יותר מועיל ורלוונטי מזה). 

הרצאות קצרותהרצאות קצרות
פאנל שאלותפאנל שאלות
דוכני מידע ומודעות תלויות במהלך ארוחת הצהרייםדוכני מידע ומודעות תלויות במהלך ארוחת הצהריים