כנס החברה הגיאולוגית הישראלית
5-7 באפריל 2022 - ניר עציון

הגשת התקצירים

הגשת התקצירים לכנס השנתי (2022)  

בקרוב תפורסם תכנית הכנס. לנוחיותכם רשימת המושבים המוצעים העדכנית למטה.

  המושבים שמובילות יעל אדלמן-פירסטנברג ואורית חיימס -קפצן מופיעים בעברית      בגלילת הבחירה- שימו לב. בגלילה יש עוד אפשרויות למושבים- כתלות בתקצירים.

 •   משך הרצאה כ- 15 דקות עם זמן קצר לשאלות (כ- 5 דקות).

 •   פוסטרים בגודל 90x120 ס"מ. 

  לתמיכה טכנית בנוגע להגשת תקציר: vaad@igs.org.il

 1. תקצירים יוגשו בשפה האנגלית בלבד.

 2. תקצירים יוגשו ללא איורים וללא הפניות.

 3. מציג ההרצאה או הפוסטר יבצע תשלום דמי חבר בעת ההרשמה.

 4. יש להקפיד על בחירת מושב מתאים להרצאה\פוסטר בהתאם למושבים שברשימה.

 5. יש להכניס את שמות הכותבים ושיוכם בפורמט הנכון, ישנן דוגמאות בטופס הגשת התקציר.

 6. יש להקפיד על העתקת כתובות המוסדות לשיוך בצורה תקנית מתוך הרשימה המצורפת.

 7. בהגשת התקציר המערכת תתאים אוטומטית את סוג וגודל גופן התקציר.

 8. אורכו המירבי של תקציר הוא 300 מילים.

 9. תקציר שיוגש בפורמט לא נכון יוחזר למגיש.

מושבים (אנגלית)
מושבים (עברית)
חבר ועדה מדעית
Imaging and monitoring the shallow subsurface
Geology and geochemistry of the Gulf of Eilat-Aqaba
Hydrogeology and Vadose Zone Hydrology
Relationship between water chemistry and groundwater flow
Geology and geochemistry of the Gulf of Eilat-Aqaba
Marine organisms as geochemical, ecological and biological indicators to global warming and anthropogenic pollution
אורגניזמים ימיים כסמנים גיאוכימים, אקולוגים וביולוגים לחימום גלובלי ולזיהומים
אורית חיימס-קפצן, סיגל אברמוביץ', אהובה אלמוגי-לבין, שרית אשכנזי-פוליבודה
Recent studies in Geoarchaeology
מחקרים אחרונים בגיאוארכאולוגיה
דפנה לנגוט, בוורלי גודמן
Tectonic geomorphology
גיאומורפולוגיה טקטונית
יואב אבני
New frontiers in paleontology and environmental research: capturing natural processes and human impact
חידושים בפלאונטולוגיה וחקר הסביבה: תהליכים טבעיים והשפעות מעשה ידי אדם
יעל אדלמן-פורסטנברג, יעל לשנו
Hydrology and geochemistry of groundwater
הידרולוגיה וגיאוכימיה של מי תהום
יעל קירו
Paleoclimate
פלאואקליםֿ
יעל קירו
Magmatic and metamorphic rocks - from the mantle to the surface
סלעים מגמתים ומטמורפים - מהמעטפת ועד לפני השטח
ירון קציר
Geological hazards: From Seismic Risks to Climate Impacts
מיכאל צ'סרסקי
The Dead Sea studies
מחקרי ים המלח
נדב לנסקי
Using new technologies for field work by geologists
שימוש בטכנולוגיות חדשות לעבודת השדה של הגיאולוג
סימון וולין
From hydrocarbons to renewables and carbon capture - energy transitions within Earth sciences.
מחיפוש והפקה של דלקים פוסיליים לפיתוח אנרגיות מתחדשות, לכידה ואחסון פחמן: המעבר האנרגטי במדעי כדור הארץ
קול קרץ' וארי מלכסון
Modeling in geology and marine science
מודלים בגיאולוגיה ובמדעי הים
רגינה כצמן
Geo-oceanography studies, from the coastal environment to the deep sea
מחקרים גיאו-ימיים, מהסביבה החופית לים העמוק
רויטל בוקמן, טימור כץ, עודד כץ, איציק מקובסקי
Environmental pollution – sources and distribution
זיהום סביבה – מקורות ופיזור
רויטל בוקמן, עפרה קליין בן-דוד

תקציר לדוגמא:

Salt Dissolution and Sinkhole Formation along the Dead Sea Shore

 

Shalev E. (1), Lyakhovsky V. (1), Yechieli Y. (1)

 

1. Geological Survey of Israel, 32 Yesha'ayahu Leibowitz, Jerusalem, 9692100.

 

The formation of sinkholes at the Dead Sea area reflects subsurface cavities formed by salt dissolution. This dissolution is related to the recession of the Dead Sea; the groundwater level and the fresh/saline water interface along the shore decline at a similar rate to the rate of the Dead Sea recession, and brines that used to occupy layers below this interface are flushed out by freshwater.  Our finite element modeling shows that dissolution of this salt layer is a plausible mechanism to explain the rapid creation of subsurface holes that collapse and form sinkholes.

The positive feedback between the rate of flow, the rate of chemical reaction, and the change in permeability accelerates the dissolution processes and might result in “reactive infiltration instability” which is manifested in “fingers” of cavities, into which fluid is channeled, and salt is dissolved.  The spacing between the sinkholes and the rate of their creation is controlled by several factors including: properties of lineaments/faults, incoming groundwater flux, the salinity of the incoming groundwater, the rate of dissolution, the effective specific surface area, the permeability of the salt and clay layers, the permeability-porosity relation, the dispersivity, and the thickness of the layers.  We show that the creation of sinkholes occurs only under specific conditions.  These conditions must cause an unstable dissolution front which then causes formation of cavities and eventually sinkholes.  The simulations, which utilized the best estimated parameters of the studied area, yield results that are similar to those exhibited in the field.