top of page
Dead Sea

הגשת התקצירים

מועד אחרון להגשת תקצירים – 23/01/2023

  • משך הרצאה כ- 15 דקות עם זמן קצר לשאלות (כ- 5 דקות).

  • פוסטרים באורך 120 ס"מ ורוחב 90 ס"מ.

  • תקצירים יוגשו בשפה האנגלית בלבד.

  • תקצירים יוגשו ללא איורים וללא הפניות.

  • יש להקפיד על בחירת מושב מתאים להרצאה/פוסטר בהתאם למושבים שברשימה.

  • יש להכניס את שמות הכותבים ושיוכם בפורמט הנכון, ישנן דוגמאות בטופס הגשת התקציר.

  • יש להקפיד על העתקת כתובות המוסדות לשיוך בצורה תקנית מתוך הרשימה המצורפת.

  • אורכו המירבי של תקציר הוא 300 מילים.

  • תקציר שיוגש בפורמט לא נכון יוחזר למגיש.

  • ניתן להגיש תקצירים בכל תחומי מדעי כדור הארץ. למטה מופיעה רשימה של מושבים מיוחדים שהוצעו. מושבים נוספים יקבעו בהמשך על פי התקצירים שיוגשו.

  לתמיכה טכנית בנוגע להגשת תקציר: vaad@igs.org.il

מושבים (אנגלית)
מושבים (עברית)
חבר ועדה מדעית
Divergent, convergent and transform plate boundaries - Issues in geodynamics of the Levant
גבול לוחות של פתיחה, התכנסות וגזירה אופקית: סוגיות בגיאודינמיקה של הלבנט
The Eastern Mediterranean region: Tectonics and sedimentary processes
מזרח הים התיכון: טקטוניקה ותהליכים סדימנטרים
אדר גלזר ודב אביגד
Paleoclimate and paleoenvironment
פלאואקלים ופליאוסביבה
איה שניידר ואנטון ווקס
Geophysical methods and seismology along the Dead Sea rift and the Levant
שיטות גיאופיסיות וסייסמולוגיה לאורך העתק ים המלח והלבנט
איתי קורזון וגיא בן דור
Advanced analytical methods and case studies in Earth Sciences
שיטות אנליטיות מתקדמות במדעי כדור הארץ
בר אלישע, צחי גולן, סטיב פוקס
The Critical Zone, Soils and Landscapes; Challenges and Potential
אתגרים והזדמנויות בחקר האזור הקריטי, קרקע ונוף
יואב בן דור ושקמה זערור
Using new technologies to make geology accessible for teaching, research, and decision making
שימוש בטכנולוגיות חדשניות להנגשת גיאולוגיה להוראה, למחקר ולמקבלי החלטות
יעל לוינסון ויוני ישראלי
The history of the Dead Sea region study from the middle of the 19th century (Lynch) to the present
היסטוריה של מחקר איזור ים המלח, החל באמצע המאה ה-19 (לינץ') ועד ימינו
יעקב ניר
Innovations in the study of the Dead Sea Fault and the Sinai plate
חידושים בחקר העתק ים המלח ולוח סיני
יריב חמיאל
Geology at the Israeli Environment - how geology meets urban planning and how it is explained to the public by media and education
גיאולוגיה בסביבה הישראלית: מפגש בין תכנון ופיתוח, חינוך, קיימות ועיתונות
ליאור קמחג'י
Geological risks and engineering geology
סיכונים גיאולוגים וגיאולוגיה הנדסית
מיכאל צסרסקי, דגן בקון מזור
Dead Sea studies
מחקרי ים המלח
נדב לנסקי
Applied studies on earthquake risks
מחקרים יישומיים בנושא סיכוני רעידות אדמה
עמוס סלומון
Pollution, waste and environment
פסולת זהום וסביבה
עפרה קליין – בן-דויד
Processes in Haifa Bay and the surrounding region
תהליכים במפרץ חיפה והאזור
קרן וייס-סרוסי
New insights and new methods in analyzing the flora and fauna
תובנות חדשות ושיטות חדשות בניתוח סובב החי והצומח
רבקה רבינוביץ ושרית אשכנזי-פליבודה

תקציר לדוגמא:

Salt Dissolution and Sinkhole Formation along the Dead Sea Shore

 

Shalev E. (1), Lyakhovsky V. (1), Yechieli Y. (1)

 

1. Geological Survey of Israel, 32 Yesha'ayahu Leibowitz, Jerusalem, 9692100.

 

The formation of sinkholes at the Dead Sea area reflects subsurface cavities formed by salt dissolution. This dissolution is related to the recession of the Dead Sea; the groundwater level and the fresh/saline water interface along the shore decline at a similar rate to the rate of the Dead Sea recession, and brines that used to occupy layers below this interface are flushed out by freshwater.  Our finite element modeling shows that dissolution of this salt layer is a plausible mechanism to explain the rapid creation of subsurface holes that collapse and form sinkholes.

The positive feedback between the rate of flow, the rate of chemical reaction, and the change in permeability accelerates the dissolution processes and might result in “reactive infiltration instability” which is manifested in “fingers” of cavities, into which fluid is channeled, and salt is dissolved.  The spacing between the sinkholes and the rate of their creation is controlled by several factors including: properties of lineaments/faults, incoming groundwater flux, the salinity of the incoming groundwater, the rate of dissolution, the effective specific surface area, the permeability of the salt and clay layers, the permeability-porosity relation, the dispersivity, and the thickness of the layers.  We show that the creation of sinkholes occurs only under specific conditions.  These conditions must cause an unstable dissolution front which then causes formation of cavities and eventually sinkholes.  The simulations, which utilized the best estimated parameters of the studied area, yield results that are similar to those exhibited in the field.

bottom of page