פרסים

פרסים-03.png

פרס כי"ל

פרסים-02.png

פרס העבודה היישומית

מדלית החברה הגיאולוגית.png

מדלית החברה הגיאולוגית

פרסים-03.png

פרס ע"ש גדליה גבירצמן

פרסים-03.png

פרס רפאל פרוינד

פרסים-01.png

פרס על שם ד"ר פרץ גרדר לחוקרים צעירים

 

מדלית החברה הגיאולוגית

מדלית החברה הגיאולוגית מוענקת כציון לשבח לחבר או למספר חברים אשר תרמו תרומה יוצאת דופן בתחום הגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ למען החברה בישראל במהלך שלוש השנים האחרונות. דגש מיוחד בשיקולי הוועדה למתן הפרס ניתן על פעילות במסגרות ציבוריות הכוללות את מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית, ארגוני איכות סביבה ומוסדות התכנון. בשיקולים להענקת פרס זה נכללים גם יוזמות בתחום שימור אתרים גיאולוגים וכתיבה מדעית פופולארית בנושאים גיאולוגיים.

 

וועדת הפרס:

ועדת השיפוט למתן המדליה מורכבת משלושה חברים ובהם נשיא החברה המשמש גם כיו"ר הועדה.

The Israel Geological Society Medal

The medal of the Geological Society of Israel is awarded annually to a member or several members of the society who made a significant contribution to Israeli society in Earth science. Special consideration is given as a token of appreciation for public, educational and environmental activities, as well as popular scientific writing.

 

The Committee:

The committee comprises 3 members and includes the president of the society as its chair.

מדלית החברה הגיאולוגית.png

Winners:

הזוכים:

2022   אלן מתיוס

2021   עמוס פרומקין

2020  ג'ון הול

2018   אברהם סטרינסקי

2017   יואב אבני

2016   גדעון אלמגור

2015   עזרא זילברמן ועמיר אידלמן

2013   דורון מור

2010   יולי זסלבסקי

2009  עמנואל מזור

2005  אבי שפירא

2003  עקיבא פלכסר

2002  חנן גינת

2001  ניר אוריון

2022   Alan Matthews

2021   Amos Frumkin

2020  John K Hall

2018   Avraham Starinski

2017   Yoav Avni

2016   Gideon Almagor

2015   Ezra Zilberman and Amir Eidelman

2013   Doron Mor

2010   Yuly Zaslavsky

2009   Emmanuel Mazor

2005   Avi Shapira

2003   Akiva Flexer

2002   Hanan Ginat

2001   Nir Orion

 

פרס על שם ד"ר פרץ גרדר לחוקרים צעירים

ד"ר פרץ גרדר ז"ל שימש בתפקיד מנהל תחום הנפט במשרד הפיתוח ומנהל מחלקת הנפט במכון הגיאולוגי, ונספה בתאונת מטוס באירן במהלך עבודתו. החברה הגיאולוגית תעניק אחת לשנה את הפרס על שם ד"ר פרץ גרדר ז"ל לחבר העמותה שגילו אינו עולה על 36 שנה ביום קבלת הפרס בגין פרסום פומבי של חיבור מקורי בתחום מדעי כדור הארץ שמועד פרסומו עד שנתיים לפני יום מתן הפרס.

וועדת הפרס:

נשיא החברה ישמש כיו"ר הועדה ולצדו ימונו עד שלושה חברים נוספים (לפחות אחד), בעל ניסיון מחקרי מוכח בתחום מדעי כדור הארץ.

The Peretz Grader award for young researchers

The Peretz Grader award is awarded annually to a member of the geological society, below the age of 36, for a significant publication in the Earth sciences, published up to 2 years prior presentation of the award.

The award committee:

The president of the society will be the chair of the committee, and will decide on the winner in consultation with 1-3 additional members. All members must possess proven background in the fields of Earth science.

פרסים-01.png

Winners:

הזוכים:

2022    רועי רם

2021    נורית ובר ואמלי טראן

2020   ניר גלילי ויואב בן דור

2019   דנה טיטלבוים

2018    עידו סירוטה
2017    מיכאל אננבורג
2016    חן גרובר
2015    אמרי עוז
2014    יונתן גולדסמית
2013    רן נוף
2012    נבות מורג
2011    רון שער
2010    איתי רזניק
2009    לירן גורן
2008    גוני יגודה-בירן
2007    רועי גרנות ועדי טורפשטיין
2006    רוני קמאי
2005    אורית סיוון ואדווה אביטל
2004    אליסה קייגן
2003    אנטון וקס וניקולס ולדמן
2002    יובל ברטוב ודניאל גליק
2001    בטינה שילמן ויריב חמיאל
2000    אמיר שגיא ומ. צסרסקי
1999    נ. בכור
1998    מאיר אבלסון וגלית כדן
1997    סיגל אברמוביץ וזהר גבירצמן
1996    נדיה טויטש
1995    אלכס בקר ושאול הורוביץ
1994    רמי וינברגר
1993    רני קלבו

1991    שמוליק מרקו
1992    יהודית הרלבן
1990    חיים גבירצמן ואבי בורג
1989    אמוץ עגנון ועודד נבון
1988    איתי גבריאלי
1987    דיצה קמפלר ואלדו שמש
1986    דב אביגד
1985    רונית נתיב
1984    גדי שמיר
1983    מרים בילסקי
1982    חיים בנימיני
1981    דוד בונן
1980   לורה בוכבינדר ודוד שפרנק
1979    עזרא זילברמן
1977    בנימין ז. בגין וזאב רכס
1976    צבי בן-אברהם ויורם שהם
1975    יחזקאל דרוקמן
1973    יצחק לוי
1972    יהושע קולודני
1971    אלי גביש ואורי כפרי
1968    אברהם לרמן וא. אהרוני
1967    איתן שש ויעקב נתן
1966    יעקב קרץ' וצבי גרפונקל
1962    ליזה הלר-קלאי ורפאל פרוינד

2022    Roi Ram

2021    Emily Tran & Nurit Weber

2020   Nir Galili and Yoav Ben Dor

2019    Danna Titelboim

2018    Ido Sirota

2017    Michael Anenburg

2016    Chen Gruber

2015    Imri Oz

2014    Yonatan Goldsmith

2013    Ran Nof

2012    Navot Morag

2011    Ron Shaar

2010   Itay Reznik

2009   Liran Goren

2008   Goni Yagoda-Biran

2007   Roei Granot and Adi Torfstein

2006   Ronnie Kamai

2005   Orit Sivan and Adva Avital

2004   Elisa Kagan

2003   Anton Vaks and Nicholas Waldmann

2002   Yuval Bartov and Daniel Glik

2001   Betina Shilman and Yariv Hamiel

2000  Amir Sagi and M. Ceserski

1999   N. Behor

1998   Meir Abelson and Galit Kadan

1997   Sigal Abramovitch and Zohar Gvirtzman

1996   Nadia Teutsch

1995   Alex Beker and Shaul Horowitz

1994   Rami Weinberger

1993   Rani Calvo

1992   Shmulik Marco

1991   Yehudit Harlavan

1990  Haim Gvirtzman and Avi Burg

1989  Amotz Agnon and Oded Navon

1988  Itai Gavrieli

1987  Ditza Kempler and Aldo Shemesh

1986  Dov Avigad

1985  Ronit Nativ

1984  Gadi Shamir

1983  Miriam Bielski

1982  Chaim Binyamini

1981  David Bonen

1980 Laura Buchbinder and David Shafranek

1979  Ezra Zilberman

1977  Binyamin Z. Begin and Zeev Reches

1976  Zvi Ben-Avraham and Yoram Shoham

1975  Yehezkel Druckman

1973  Yitzhak Levi

1972  Yehoshua Kolodny

1971  Eli Gavish and Uri Kafri

1968  Avraham Lerman and A. Aharoni

1967  Eitan Sass and Yaakov Nathan

1966  Yaakov Karcz and Zvi Garfunkel

1962  Lisa Heller-Kallai and Rafael Freund

 

פרס החברה הגיאולוגית על שם ג'ון הול לתשתיות מחקר ועבודה יישומית בתחום מדעי כדור הארץ

הפרס, ביוזמתו של דר' ג'ון הול, ניתן מדי שנתיים כאות הוקרה על פעילות מחקרית שתרמה באופן משמעותי ליצירה ולקידום של תשתיות ידע ופיתוח בסיסי נתונים. הפרס יינתן לחבר או חברים שעסקו בבנייה ובעיבוד של בסיסי נתונים בתחומי הגיאולוגיה, האוקיאנוגרפיה, הגיאומורפולוגיה ואיכות הסביבה, המשמשים כבסיס למחקר במדעי כדור הארץ ובשטחי מדע וטכנולוגיה קרובים. על בסיסי הנתונים להיות פתוחים וזמינים לכל.

 

וועדת הפרס:

ועדת הפרס תורכב משלושה חברים הכוללים את נשיא החברה, שישמש גם כיו"ר הוועדה. חברי הוועדה ייבחרו בידי הוועד המנהל לשנת אחת, ואפשר יהיה להאריך את כהונתם בשנתיים נוספות לכל היותר.

The Israel Geological Society Hall award for applied research and research infrastructure

The award, named after Dr. John K. Hall, is provided biannually for infrastructural work in Earth Science and related fields of technology, which was published in an open-access and readily available database.

 

The Committee:

The committee comprises 3 members and includes the president of the society as its chair. Members of the committee will be elected for a single year and their service in the committee may be extended by additional 2 years.

פרסים-02.png

Winners:

2022  Yoseph Yechieli and Gidon Baer

2020  Gideon Tibor

2016   Baruch Derin

2014   Lorian Fleischer

2012   Amihai sneh

הזוכים:

2022    גדעון בר ויוסף יחיאלי

2020   גדעון טיבור

2016   ברוך דרין

2014   לוריאן פליישר

2012   עמיחי סנה

 

פרס החברה הגיאולוגית הישראלית על שם פרופסור רפאל פרוינד ז"ל

פרופ' רפאל פרוינד ז"ל פעל כפרופסור לגאולוגיה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים, וכיהן כנשיא החברה הגיאולוגית הישראלית בין השנים 1964–1968. פרופ' פרוינד היה מהראשונים שהכירו בחשיבותה של טקטוניקת הלוחות לצורך הבנת הגאולוגיה של אזורנו. בצד ההוראה האקדמית דאג להפצת מדע הגאולוגיה בקרב מתעניינים וחובבים ופעל בתחום הגיאולוגיה הכלכלית במסגרת תפקידו כחבר במועצת המנהלים של חברת חיפושי הנפט הלאומית.

 

הפרס על שמו של פרופ' רפאל פרוינד יינתן מדי שנה לחבר או למספר מחברי החברה הגיאולוגית על חיבור מצוין שכתבו בתחום מדעי כדור הארץ וראה אור בשלוש השנים שקדמו למועד מתן הפרס. לחילופין, הפרס יינתן גם על תרומה מדעית מצטברת ומצטיינת בתחום עיסוקם של חתן הפרס או חתני הפרס, שבאה לידי ביטוי במספר חיבורים משמעותיים שפרסמו במשך חמש השנים שקדמו למועד מתן הפרס.

 

ועדת הפרס:

הועדה תורכב ארבעה חברים בעלי ניסיון מחקרי מוכח בתחום מדעי כדור הארץ ומנשיא החברה, שישמש גם כיו"ר הוועדה. ארבעת חברי הוועדה ייבחרו בידי הוועד המנהל לשנת כהונה אחת, ואפשר יהיה להאריך את כהונתם בשנתיים נוספות לכל היותר. חברי ועדת השיפוט לא יהיו מועמדים לפרס בעת כהונתם בוועדה.

The Prof. Rafael Freund award

The Prof. Rafael Freund award is awarded annually to a member, or several members of the Israel Geological Society as a token of appreciation for an excellent publication in the field of Earth science that was published within the last 3 years. The award may be also awarded for cumulative contributions in the form of several publications within the 5 years prior to the committee's decision.

 

The Committee:

The committee comprises 4 members with explicit research experience in the field of Earth science, and includes the president of the society as its chair. Members of the committee are elected for a single year and their service in the committee may be extended by additional 2 years. Award nominees will not serve as members of the committee.

פרסים-03.png

Winners:

2022  Orit Sivan

2021  Einat Aharonov

2020 Yigal Erel

2019  Dov Avigad

2018  Meir Abelson

2017  Yael Kiro

2016  Uri Schatner

2015  Roie Granot

2014  Boaz Lazar

2013  Jonathan Erez

2012  Avraham Starinski and Amitai Katz

2011  Ari Matmon and Naomi Porat

2010 Vladimir Lyakhovsky

2009 Rivka Amit,Yehouda Enzel and David Sharon

2008 Alon Ziv

2007 Amotz Agnon and Shmuel Marco

2006 Alan Matthews

2005 Gidi Steinitz, Binyamin Z. Begin and Naama Gazit-Yaari

2004 David Soudry

2003 Rami Weinberger

2002 Oded Navon

2001 Miriam Bar-Matthews, Avner Ayalon and Aharon Kaufman

2000 Amihai Sneh, Yosef Bartov, Tuvia Weissbrod and Marcelo Rosensaft

1999 John K. Hall

1998 Yoram Eshet

1997 Ahuva Almogi-Labin

1996 Zeev Reches

1995 Inna Dubroskina

1994 Mordechai Stein

1992 Gideon Baer

1991 Yehoshua Kolodny

1990 Amos Bein

1987 Haggai Ron and Zvi Garfunkel

1986 Yaakov Bentor

1985 Yair Rotstein and Zvi Ben Avraham

1984 Zeev Reiss

1983 Avraham Parnes

1982 Eytan Sass

1981 Aharon Horovitz

1980 Dan Gil and Dov Bahat

1979 Shulamit Gross

הזוכים:

2022   אורית סיוון

2021   עינת אהרונוב

2020  יגאל אראל

2019   דב אביגד

2018   מאיר אבלסון

2017   יעל קירו

2016   אורי שטנר

2015   רועי גרנות

2014   בועז לזר

2013   יונתן ארז

2012   אברהם סטרינסקי ואמיתי כץ

2011    ארי מטמון ונעמי פורת

2010   ולדימיר לייחובסקי

2009  רבקה אמית, יהודה אנזל ודוד שרון

2008  אלון זיו

2007  אמוץ עגנון ושמואל מרקו

2006  אלן מתיוס

2005  גידי שטייניץ, בנימין ז. בגין ונעמה גזית-יערי

2004  דוד סודרי

2003  רמי ויינברגר

2002  עודד נבון

2001  מרים בר מטיוס, אבנר אילון ואהרון קאופמן

2000  עמיחי סנה, יוסף ברטוב, טוביה ויסברוד ומרסלו רוזנזפט

1999  ג'ון ק. הול

1998  יורם עשת

1997  אהובה אלמוגי-לבין

1996  זאב רכס

1995  אינה דוברוסקינה

1994  מוטי שטיין

1992  גדעון בר

1991  יהושע קולודני

1990  עמוס ביין

1987  חגי רון וצבי גרפונקל

1986  יעקב בן תור

1985  יאיר רוטשטיין וצבי בן-אברהם

1984  זאב רייס

1983  אברהם פרנס

1982  איתן שש

1981  אהרון הורוביץ

1980  דן גיל ודב בהט

1979  שולמית גרוס

 

פרס כי"ל לקידום ולשילוב גיאולוגיה בתעשייה

הפרס מטעם כי"ל ניתן עבור עבודה מצטיינת בתחום מדעי כדור הארץ והסביבה הכוללת מרכיב משמעותי של עבודת שדה, לסטודנטים חברי החברה הגיאולוגית הישראלית, מתואר שני ומעלה.

 

ועדת הפרס:

ועדת הפרס תורכב מנשיא העמותה, שני חברי עמותה נוספים, ונציג כי"ל כמשקיף.

פרסים-03.png

Winners:

2022  Amit Levy

2020 Nimrod Wieler

2018  Ali Arnon

הזוכים:

2022  עמית לוי

2020 נמרוד וילר

2018  עלי ארנון

 
פרסים-03.png

פרס ע"ש גדליה גבירצמן ז"ל לעתודה צעירה

החברה הגיאולוגית תעניק אחת לשנה את פרס החברה הגיאולוגית על שם פרופ׳ גדליה גבירצמן ז״ל, מחלוצי המחקר הגיאולוגי בארץ, חוקר בכיר במכון הגיאולוגי ומייסד לימודי הגיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן.

מטרת הפרס שיוענק החל משנת 2021, הינה להוקיר ולעודד מצוינות של חוקרות וחוקרים בשלבים הראשונים של עשייתם/ן המדעית. הפרס יינתן לחבר.ת החברה הגיאולוגית על פרסום עבודת מוסמך או עבודה מדעית שקולה, עד שנתיים מזמן הפרסום. רשימת המועמדים.ות לפרס תהיה מאוזנת מגדרית ותכלול לפחות 30% מכל אחד מהמינים. היה וועדת החיפוש לא השיגה רשימה מייצגת כנ״ל, אזי היא תתייחס לכך בהחלטתה ותדווח על העניין בפני האסיפה הכללית.

הפרס יינתן לחבר.ת החברה הגיאולוגית על פרסום עבודת מוסמך או עבודה מדעית שקולה, עד שנתיים מזמן הפרסום.

 

ועדת הפרס:

תורכב מארבעה חברים אשר הינם בעלי ניסיון מחקרי מוכח בתחום מדעי כדור הארץ. נשיא החברה יהיה אחד מחברי הועדה וישמש כיו"ר. במידה וייווצר שיוויון קולות בקבלת החלטה, קולו של יושב  ראש הועדה יחשב כקול כפול.

Winners:

2022 Guy Tau

2021 Gal Yasur

הזוכים: