חברות כבוד

חברות כבוד מוענקת לחבר החברה הגיאולוגית אשר תרם תרומה ראויה לציון במדעי כדור הארץ או בתחום מדעי או טכנולוגי קרוב

חברי הכבוד של החברה הגיאולוגית הישראלית

2022 - אהובה אלמוגי-לבין

2021 - מוטי שטיין

2020 - מירה בר מטיוס ואבנר אילון

2019 - בנימין בוכבינדר

2018 - מיכאל בייט
2017 - גידי שטייניץ
2016 - צבי גרפונקל
2015 - אברהם סטרינסקי
2014 - צבי בן אברהם
2013 - יוסי לנגוצקי
2011 - אהרון הורוביץ
2009 - ליזה הלר קלאי, משה בראון

2006 - ג'ון ק. הול

2004 - יהושע קולודני

2003 - ישראל זק

2002 - משה אייל

2001 - דן יעלון
2000 - דב גינזבורג, אביהו גינזבורג, דוד ניב
1996 - יוסי ברטוב
1991 - ג'רי פרידמן
1988 - אליעזר קשאי
1986 - זאב רייס
1984 - עמנואל מזור
1977 - א. גליק
1970 - עקיבא פרומן, יעקב בן תור
1969 - אברהם פרנס, ש. לבנגרט, ליאו פיקרד
1968 - משה אבנימלך, י. קואטס, מ. גולדשמידט