נשיאי החברה

2022   Ronit Kessel

2021   Yehudit Harlavan

2020  Sigal Abramovitch

2019   Amos Salamon

2018   Zohar Gvirtzman

2017   Doron Braun

2016   Hanan Ginat

2015   Yaron Katzir

2014   Yishai Weinstein

2013   Ram Weinberger

2012   Dorit Sivan

2011   Rami Hofstatter

2010   Ezra Zilberman

2009   Dov Avigad

2008   Ariel Heimann

2007   Jiwchar Ganor

2006   Yosef Yechieli

2005   Naomi Porat

2004   Yosef Hatzor

2003   Miriam Bar-Matthews

2002   Simhon Feinstein

2001   Amotz Agnon

2000  Rivka Amit

1999   Gidi Baer

1998   Moshe Shirav-Schwartz

1997   Avner Ayalon

1996   Yehuda Eyal

1995   Avi Shapira

1994   Barbu Lang

1993   Yaakov Arkin

1992  Yaakov Mimran

1991   Moshe Braun

1990   Baruch Drin

1989   Yair Rotstein

1988   Amihai Sneh

1987   Moshe Eyal

1986   Yosef Bartov

1985   Zvi Ben-Avraham

1984   Michael Beyth

1983   Uri Kafri

1982   Gideon Steiniz

1981   Yehezkel Druckman

1980   Ora Amit

1979   Gedalyahu Gvirtzman

1978   Zvi Garfunkel

1977   Amos Bein

1976   Moshe (Mussik) Goldberg

1975   Yehoshua Kolodny

1974   Yehezkel Weiler

1973   Yaakov Nathan

1972   Avihu Ginzburg

1971   Arie Issar

1970   Eliezer Kashai

1969   Uri Wurzburger

1968   Akiva Flexer

1967   Eitan Sass

1966   Zeev Reis

1965   Michael Openheim

1964 (February)   Refael Fruend

1963 (February)   Josef Coats

1962 (February)   Stephan Levengert

1961 (April)          Zeev Reiss

1960 (January)    Alexander Glick

1958 (December) Dan Yaalon

1958 (May)          Zeev Shiftan

1956 (December) Anatoly Zlatkin

1955 (December) Moshe Avnimelech

1954 (December) Avraham Parnes

1954 (January)     Nathan Shalem

1953 (February)   Yaakov Bentor

1952   Moshe Avnimelech

1951   Leo Picard

2022 רונית קסל

2021 יהודית הרלבן

2020  סיגל אברמוביץ'

2019   עמוס סלמון

2018   זהר גבירצמן

2017   דורון בראון

2016   חנן גינת

2015   ירון קציר

2014   ישי וינשטיין

2013   רם וינברגר

2012   דורית סיוון

2011   רמי הופשטטר

2010   עזרא זילברמן

2009   דב אביגד

2008   אריאל היימן

2007   יבחר גנאור

2006   יוסי יחיאלי

2005   נעמי פורת

2004   יוסי חצור

2003   מירה בר-מטיוס

2002   שמעון פיינשטיין

2001   אמוץ עגנון

2000  רבקה אמית

1999   גידי בר

1998   משה שירב-שוורץ

1997   אבנר איילון

1996   יהודה אייל

1995   אבי שפירא

1994   ברבו לנג 

1993   יעקב ארקין

1992   יעקב מימרן

1991   משה בראון

1990   ברוך דרין

1989   יאיר רוטשטיין

1988   עמיחי סנה

1987   משה אייל

1986   יוסי ברטוב

1985   צבי בן-אברהם

1984   מיכאל בייט

1983   אורי כפרי

1982   גדעון שטייניץ

1981   יחזקאל (צרלי) דרוקמן

1980   אורה עמית

1979   גדליהו גבירצמן

1978   צבי גרפונקל

1977   עמוס ביין

1976   משה (מוסיק) גולדברג

1975   יהושע קולודני

1974   יחזקאל ויילר

1973   יעקב נתן

1972   אביהו גינזבורג

1971   אריה איסר

1970   אליעזר קשאי

1969   אורי וירצבורגר

1968   עקיבא פלכסר

1967   איתן שש

1966   זאב רייס

1965   מיכאל אופנהיים

1964 (פברואר) רפי פרוינד

1963 (פברואר) יוסף קואטס

1962 (פברואר) שטפן לבנגרט

1961 (אפריל)   זאב רייס

1960 (ינואר)   אלכסנדר גליק

1958 (דצמבר)  דן יעלון

1958 (מאי)      זאב שיפטן

1956 (דצמבר)  אנטולי זלטקין

1955 (דצמבר)  משה אבנימלך

1954 (דצמבר) אברהם פרנס

1954 (ינואר)   נתן שלם

1953 (פברואר) יעקב בן תור

1952   משה אבנימלך

1951   ליאו פיקרד