חברי הועד

חברי הוועד נבחרים מתוך חברי החברה הגיאולוגית מדי שנה, וממלאים את תפקידם בהתנדבות

כתובת מייל
שיוך מוסדי
שם
תפקיד
sigalabr@bgu.ac.il
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
'סיגל אברמוביץ
נשיאה
y.harlavan@gsi.gov.il
המכון הגיאולוגי
יהודית הר-לבן
סגנית
sarit@adssc.org 
מרכז מדע ים המלח והערבה
שרית אשכנזי-פוליבודה
גזברית
yael.leshno@mail.huji.ac.il
האוניברסיטה העברית בירושלים
יעל לשנו
חבר וועד
chenken@post.bgu.ac.il
אוניברסיטת בן גוריון והמכון הגיאולוגי
חן קניגסברג
חבר וועד
kobihavu@post.bgu.ac.il
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
קובי חבושה
חבר וועד
yaheles@post.bgu.ac.il
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
יהל אשד
חבר וועד
rivkaeini40@gmail.com
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
רבקה עייני
מתנדבת
selaad@gmail.com
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מיכל אדלר-סלע
מזכירת הוועד
ory@orydor.com
אורי דור - גיאולוגיה לתכנון והנדסה
אורי דור
ועדת ביקורת
shimon@bgu.ac.il​
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שמעון פיינשטיין
ועדת ביקורת
Nsthober@research.haifa.ac.il
אוניברסיטת חיפה
נורית שטובר
ועדת ביקורת