חברי הועד

חברי הוועד נבחרים מתוך חברי החברה הגיאולוגית מדי שנה, וממלאים את תפקידם בהתנדבות