top of page

ראלי מיפוי גיאולוגי בנגב

בתחילת מרץ 2020, חנכנו את "ראלי מיפוי גיאולוגי" ביוזמת החברה הגיאולוגית והמכון הגיאולוגי. 

לתחרות הגיעו צוותים חדורי מוטיבציה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, האוניברסיטה העברית וחברת גיאופרוספקט, והיא התנהלה במשך שלושה ימים בנגב המרכזי, בהנחייתם של יואב אבני וגידי בר. המפגש היה במתכונת של משחק משימות שטח בדגש מיפוי גיאולוגי ופתרון בעיות סטרוקטורליות וגיאומורפולוגיות באזור נחל מרזבה מתחת לשלוחת צלמון, נחל נקרות, נחל גלד ונחל חדב.

לא היה פשוט לקבוע מי הזוכים, היה קשה לכמת את ההבדלים בניסיון ובהדרכה שכל צוות קיבל, ובכל אופן התרשמנו שההובלה מגיעה לצוות האוניברסיטה העברית בירושלים! 

תעודת הפרס מוענקת ל: נטלי ניאגו, משה (קוקו) ארמון ועידו סירוטה.

בפעמים הבאות ננסה לאזן טוב יותר את ההרכב והרקע המקצועי המוקדם של הקבוצות המתחרות. 

רוב תודות ליואב אבני שבנה, הוביל והדריך את הראלי ביד רמה, ולגידי בר שהצטרף להדרכה והכוונה מקצועית של הצוותים!

מזג האוויר היה אידיאלי, הפריחה נהדרת, הגיאולוגיה יפהפייה, והאווירה בין המשתתפים מחשמלת. אנחנו מקווים שזו התחלה של מסורת חדשה!

פרסים-03.png
bottom of page