top of page
IMG_8081.JPG

סיור גיאומורפולוגי לצפון-מזרח הנגב
נובמבר 2020

בין התאריכים ה 3-4 בנובמבר 2020 התקיים סיור רביעון לצפון-מזרח הנגב בהובלת פרופ׳ ארי מטמון ובחסות החברה הגיאולוגית.  

 

אנו מבקשים להודות לכל מי שפעל רבות בתכנון וביצוע הסיור והוביל להצלחתו המרובה:

 

לארי מטמון על היוזמה, הרעיון הנהדר, התכנון והובלת הסיור,

 

לנטלי ניאגו ושי קינג על התכנן הלוגיסטי המוקפד ועל ההשקעה המרובה בביצוע הסיור,

 

ליוסי שרר שהצטרף לסיור ודאג שאף אחד לא ישאר מאחור,

 

ליהית שהתנדבה להיות המ״ערית של הסיור,

 

לחיילים בסיור שהיו המלווים בנשק,

 

לכל המשתתפים שהיו נהדרים ותרמו לדיונים שהיו בכל התחנות,

 

לתלמידים שעשו את המדע: רונן בורודה, יובל שמילוביץ, שלמה אלפסי, נטלי ניאגו, ונעה פרוכטר.

 

מאחלים לכולם המשך עשייה מדעית מוצלחת! 

bottom of page