מידע נוסף

 

החבורה הגיאולוגית

השתלשלותו של המחקר הגיאולוגי בישראל

 

החבורה הגיאולוגית לדורותיה בנויה מאיתנו. קומץ טיפוסים שבאהבת הארץ, האדמה, הים, המרחבים, הדמיון והסקרנות פילסו את דרכם המדעית ועיצבו את הנרטיב הגיאולוגי הישראלי. פרוייקט התיעוד מאגד את הסיפורים האישיים שבונים אותנו כחבורה גיאולוגית. 

 

תורמים

החברה הגיאולוגית מודה למוסדות הבאים על תמיכתם ותרומתם לפעילות החברה

קישורים

חברות גיאולוגיות בעולם

•החברה הגיאולוגית האמריקאית: www.geosociety.org

•החברה הגיאולוגית של לונדון: www.geolsoc.org.uk

•החברה הגיאולוגית האוסטרלית: www.gsa.org.au

•החברה הגיאולוגית הקנדית: www.gac.ca

 

מכוני מחקר

•המכון הגיאולוגי: www.gsi.gov.il

•המכון הגיאופיסי: http://www.gii.co.il/

•המכון לחקר ימים ואגמים: :http://www.ocean.org.il

•מו"פ מדבר וים המלח: https://www.adssc.org/

•המכון הגיאולוגי האמריקאי: http://www.usgs.gov/

 

אוניברסיטאות

•המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית: https://earth.huji.ac.il/

•המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון: http://in.bgu.ac.il/teva/geological/Pages/default.aspx

•בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב: https://exact-sciences.tau.ac.il/geosciences-h

•בית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה: http://marsci.haifa.ac.il/index.php/he/

•המכון הבינ-אוניברסיטאי למדעי הים באילת: http://www.iui-eilat.ac.il/

•המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן: https://geoenv.biu.ac.il/node/309

•"לימודים בישראל": לימודי מדעי כדור הארץ, גיאולוגיה וגיאופיזיקה

 

קישורים נוספים

•הקרן לשיקום מחצבות: http://www.kasham.org.il/

•אתר סיסמולוגיה: http://www.seismology.harvard.edu/

•רעידות אדמה בזמן אמת: https://earthquake.usgs.gov/

•מגדיר המאובנים של ישראל: http://www.fossil.org.il/

•האגודה הישראלית למשאבי מים: http://www.eyal-water.org/

•אתר בוגרי המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית: http://geologic.goop.co.il/

•האוניברסיטה העברית: האנציקלופדיה למדעי כדור הארץ

ניר הר יער וסביבה: https://www.nirforestecosoil.com/

 
 

תנאי השימוש באתר

 

ברוכים הבאים לאתר הבית של החברה הגיאולוגית הישראלית (להלן: "החברה"). האתר מכיל מידע, תמונות וחומרים שונים אשר מוגנים באמצעות חוק זכויות יוצרים והנם בבעלות של החברה, או שנתקבל אישור מבעלי הזכויות לצורך הצגתם. הזכויות על התמונות המוצגות באתר משויכות לבעליהם. מידע מפורט ניתן למצוא בעמוד תחרות הצילום. אנא כבדו את זכויות היוצרים. שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו כפוף לקבלת הסכם השימוש שלהלן. בחלק מדפי האתר יימצאו תנאים נוספים, והשימוש בדפים אלו כפוף לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן וכן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוונים לשני המינים.

 

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

החברה מאפשרת לגלוש ובאתרת לצפות בדפים ולקרוא את התוכן המופיע בהם, ואף לשמור מידע זה לצרכים פרטיים בלבד ולא מסחריים. בכל מקרה כזה יש להפנות את הקוראים/מאזינים למקור המידע באמצעות קישור לאתר החברה הגיאולוגית. אין לשנות, להעתיק או להפיץ מידע זה בכל דרך שהיא אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה מצדה של החברה. המידע הנוגע לחדשות ואירועים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד. עלויות ותנאי ההרשמה לחברה וכן עלויות ומידע בנושא הכנס השנתי מתעדכנים מעת לעת וייתכנו הבדלים בין המופיע באתר לבין המצב בפועל. לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות למשרדי החברה. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה וכל חומר אחר הכלול בו הנן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיוצא בזה.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.