top of page
החבורה הגיאולוגית

החבורה הגיאולוגית

השתלשלותו של המחקר הגיאולוגי בישראל

 

החבורה הגיאולוגית לדורותיה בנויה מאיתנו. קומץ טיפוסים שבאהבת הארץ, האדמה, הים, המרחבים, הדמיון והסקרנות פילסו את דרכם המדעית ועיצבו את הנרטיב הגיאולוגי הישראלי. פרוייקט התיעוד מאגד את הסיפורים האישיים שבונים אותנו כחבורה גיאולוגית. 

תורמים

תורמים

החברה הגיאולוגית מודה למוסדות הבאים על תמיכתם ותרומתם לפעילות החברה

קישורים

חברות גיאולוגיות בעולם

מכוני מחקר

אוניברסיטאות

קישורים נוספים

קישורים

מדיניות ביטול השתתפות בפעילויות בתשלום של החברה הגיאולוגית הישראלית

  1. באפשרות נרשם ו/או מי מטעמו לבטל את הרישום לפעילות שאינה כנס החברה הגיאולוגית ולקבל את כספו בחזרה, ללא תשלום פיצוי וזאת בתנאי שהודעת הביטול נשלחה לחברה הגיאולוגית עד 7 ימי עסקים לפני מועד הפעילות, וזאת ע"י משלוח הודעת ביטול בכתב וכנגד קבלת אישור החברה, בדבר הודעת הביטול.

  2. באפשרות נרשם ו/או מי מטעמו לבטל את הרישום לכנס ולקבל את כספו בחזרה, ללא תשלום פיצוי וזאת בתנאי שהודעת הביטול נשלחה לחברה הגיאולוגית עד 7 ימי עסקים לפני מועד הכנס, וזאת ע"י משלוח הודעת ביטול בכתב וכנגד קבלת אישור החברה, בדבר הודעת הביטול.

  3. במקרה של שליחת הודעה לביטול השתתפות וכנגד קבלת אישור הודעת ביטול מאת החברה בזמן הקצר מ 7 ימי עסקים, זכאי המשתתף להחזר כספי של עד 50% מדמי ההשתתפות.

  4. במקרה של ביטול במהלך 3 ימים לפני האירוע, לא יוחזר כל תשלום על ביטול השתתפות בכנס.

 

ביטולים בגין נגיף קורונה:

  1. במקרה של ביטול השתתפות, בגין הוראת משרד הבריאות להיכנס לבידוד, יושב התשלום במלואו למשתתף, ובלבד ששלח הודעה בכתב, הכוללת העתק הוראת משרד הבריאות להיכנס לבידוד במועד החופף למועד הכנס.

  2. במקרה שבו יבוטל סיור, בגין נגיף הקורונה, יושב התשלום במלואו למשלמים.

 

בניגוד לאמור לעיל:

  1. במקרה של ביטול השתתפות בכנס לא יושבו דמי החבר.

  2. למען הסר ספק, במקרה של ביטול השתתפות, והשבת תשלום עבור לינה ואירוח, הללו יושבו בהתאם למדיניות מקום הכנס, ו/או החברה המארגנת, ואינם באחריות החברה הגיאולוגית.

מדיניות בטול
תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

 

ברוכים הבאים לאתר הבית של החברה הגיאולוגית הישראלית (להלן: "החברה"). האתר מכיל מידע, תמונות וחומרים שונים אשר מוגנים באמצעות חוק זכויות יוצרים והנם בבעלות של החברה, או שנתקבל אישור מבעלי הזכויות לצורך הצגתם. הזכויות על התמונות המוצגות באתר משויכות לבעליהם. מידע מפורט ניתן למצוא בעמוד תחרות הצילום. אנא כבדו את זכויות היוצרים. שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו כפוף לקבלת הסכם השימוש שלהלן. בחלק מדפי האתר יימצאו תנאים נוספים, והשימוש בדפים אלו כפוף לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן וכן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוונים לשני המינים.

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

החברה מאפשרת לגלוש ובאתרת לצפות בדפים ולקרוא את התוכן המופיע בהם, ואף לשמור מידע זה לצרכים פרטיים בלבד ולא מסחריים. בכל מקרה כזה יש להפנות את הקוראים/מאזינים למקור המידע באמצעות קישור לאתר החברה הגיאולוגית. אין לשנות, להעתיק או להפיץ מידע זה בכל דרך שהיא אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה מצדה של החברה. המידע הנוגע לחדשות ואירועים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד. עלויות ותנאי ההרשמה לחברה וכן עלויות ומידע בנושא הכנס השנתי מתעדכנים מעת לעת וייתכנו הבדלים בין המופיע באתר לבין המצב בפועל. לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות למשרדי החברה. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה וכל חומר אחר הכלול בו הנן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיוצא בזה.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

bottom of page