top of page

2020 תחרות הצילום

תחרות הצילום של החברה הגיאולוגית נערכה לראשונה בשנת 2019 לכבוד הקמתו של האתר החדש. זו השנה השנייה שבה התחרות מתקיימת.

צוות השופטים: חנה נצר כהן, איאד סוויד, עמיר סנדלר ועמוס סלמון כיו"ר, כולם מהמכון הגיאולוגי, בחרו את הצילום "שערות מלח על גבי נטיף מלח במערות הר סדום" של בועז לנגפורד כזוכה בתחרות!

זו השנה השנייה שבועז זוכה בתחרות זו!

אנחנו מודים לכולכם על הצילומים שהגשתם לתחרות החברה הגיאולוגית לשנת 2020, וכבר מזמינים הגשות חדשות לקראת כנס 2019. 

תודה רבה גם לחנה, איאד ועמיר על עזרתם בשיפוט.

בועז לנגפורד

פרסים-03.png

רותם אלינסון

אלחנן הראל

יואב בן דור

שרית אשכנזי-פוליבודה