top of page

עמותת החברה הגיאולוגית הישראלית נוסדה בשנת 1954, על מנת לאגד בתוכה את העוסקים בתחומים השונים של מדעי כדור הארץ בישראל. על חברי החברה נמנים חברי המוסדות האקדמאים, מכוני המחקר וכן ארגונים, מוסדות וחברות עסקיות בעלי זיקה למדעי כדור הארץ. באתר ניתן למצוא מידע על החברה הגאולוגית ופעילותה, קישורים לאתרים עם מידע גיאולוגי וכן את מדריכי הסיורי של החברה הגיאולוגית. החברות בחברה הגיאולוגית פתוחה לכל אדם המתעניין בתחומי הגיאולוגיה, מדעי כדור הארץ והסביבה ותחומים קרובים. החברה הגיאולוגית מנוהלת בהתנדבות על ידי ועד הנבחר מידי שנה, ופעילותה ממומנת באמצעות דמי החבר השנתיים של החברים בחברה וכן באמצעות תמיכה של מוסדות וחברות שפעילותן נוגעת למדעי כדור הארץ.

פעילויות החברה הגיאולוגית

הכנס השנתי

 

מתקיים מידי שנה ובו ניתנת במה להצגה ולדיון בתחומי מדעי כדור הארץ

באמצעות הרצאות, פוסטרים וסיורים

יום מדעי כדור הארץ

 

מופק לרווחת הציבור, ובו מוצגים לציבור הרחב, ובדגש על עובדי מערכת החינוך, עדכונים וחידושים במחקר בתחומי מדעי כדור הארץ המעוררים ענין ציבורי

הענקת פרסים

 

החברה הגיאולוגית מעניקה מספר פרסים על עבודות מצטיינות במדעי כדור הארץ וציונים לשבח על פעילות מקצועית ותרומה לחברה

תקנון העמותה

תקנון 1981

תקנון 2011

תקנון 2016

bottom of page