top of page

יום הרצאות לציבור
בית הצייר
 2022

רקע

כחלק ממסורת ארוכת שנים, החברה הגיאולוגית התנדבה לערוך הרצאות לציבור הרחב בנושאים גאולוגים שונים העומדים על סדר היום הציבורי. השנה החליט הוועד לתת שלוש הרצאות בנושאים הבאים: רעידות-אדמה (איתי קורזון), התחממות גלובלית (אורי ריב) והתפרצויות של הרי געש (עודד נבון). ההרצאות ניתנו לתלמידי  תיכון מבית הספר "בית הצייר" בירושלים.

 

"בית הצייר" הוא בית ספר לחינוך מיוחד לנערים בגילאים 12- 21 עם בעיות התנהגות והפרעות נפשיות ורגשיות.  אלה מלווים לעיתים בליקויי למידה משמעותיים ומוטיבציה נמוכה ללמידה. חלק מהנערים מצויים על רצף ספקטרום האוטיזם.רוב הנערים הגיעו ממסגרות חינוך מיוחד אחרים או שנשרו ממסגרות אחרות. ישנם נערים שלא היו במסגרת במשך תקופה ארוכה טרם הגיעו לבית הספר זה. רבים מהתלמידים מגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הכוללת מציאות של הורה יחיד המגדל אותם, הורים מובטלים או עבריינים, או חוסר תפקוד הורי ראוי לגידול ילדיהם. כרבע מהתלמידים שוהים בפנימיות. מציאות סביבת המגורים של הנערים מובילה רבים לשוטטות ולעיתים קרובות גם להתנהגות עבריינית (גניבות, אלימות, שימוש בסמים ועוד).

 

נוער זה פחות חשוף למקורות ידע שלנו נראים טריוויאליים (אינטרנט, בית). לפיכך, שמחנו להגיע ולחשוף אותם להרצאות בנושאים מגוונים.

 

הנערים וצוות בית הספר נהנו מאוד מההרצאות והתעניינו בנושאים שהיו חדשים להם.

 

תודה רבה למרצים שהגיעו בהתנדבות ותרמו מזמנם.

bottom of page