top of page
IMG_5473.jpg

 סדנא הולכת ומדברת
בהדרכת ד"ר יואב אבני

סיור עומק ייחודי למרחבי מזרח הנגב

 נחל ציחור,  עשוש ורמת ברק פברואר 2022 

תודות למדריך הסיור, לצלם איאד סוועאד, למארגנים, למשתתפי הסיור ותמונותיהם

bottom of page