IMG_5473.jpg

 סדנא הולכת ומדברת
בהדרכת ד"ר יואב אבני

סיור עומק ייחודי למרחבי מזרח הנגב

 נחל ציחור,  עשוש ורמת ברק פברואר 2022 

 

 

תודות למדריך הסיור , לצלם שלנו איאד סוועאד, למארגנים,

 למשתתפי הסיור ותמונותיהם