top of page
Capture.JPG

סיור מהמישר למסור

סטרטיגרפיה, מבנים גיאולוגיים, ותופעות וולקניות
לאורך ההעתקים עריף-בתור ומסור ושולי הערבה
בעקבות המיפוי הגיאולוגי, 40 שנה אחרי

בהדרכת גידי בר, עמיר אידלמן, עמיר איל
ובהשתתפות רם וינברגר

bottom of page