top of page

סיור 5

גאולוגיה בהילוך מהיר לחוף ים המלח – שיקוע מלח, התחתרות נחלים, ויצירת רכסי חוף ומפרצים

נדב לנסקי (המכון הגיאולוגי), לירן בן משה (המכון הגיאולוגי), עדו סירוטה (Helmholtz-Zentrum Potsdam), חגי איל (האוניברסיטה העברית), יהודה אנזל (האוניברסיטה העברית), רן נוף (המכון הגיאולוגי)

תיאור כללי

הליכה מכביש 90 לאורך הגדה הדרומית של נחל חבר עד שפך הנחל לאגם; משם הליכה צפונה לחוף האגם עד קרוב לשפך נחל ערוגות, משם חזרה לכביש 90 למסעף קיבוץ עין גדי. אורך המסלול - למעלה מ-7 ק"מ (מיטיבי לכת).

מוגבל ל-40 משתתפים.

 

במהלך הסיור נחווה יחד גאולוגיה בהילוך מהיר -"ההווה כמפתח לעבר". נציג תצפיות יסודיות בנושאים הבאים:

  1. תגובת הנחלים לירידת בסיס הסחיפה והשלכות על תכנון ותחזוקה של התשתיות.

  2. מאידוי למשקעי מלח (from evaporation to evaporites): סדימנטולוגיה וסטרטגרפיה של חתכים של המלח ששקע בארבעת העשורים האחרונים, כולל הקשר למאלצים הסביבתיים.

  3. קוי החוף הדינמיים של ים המלח: הובלה ומיון של חלוקים, מדרגות חוף, והתפתחות מפרצים.

  4. מערכת ההתרעה מפני בולענים - מה שראים משם לא רואים מכאן.

  5. הנגשה של חופי ים המלח – איך להפוך את המטרד של אי יציבות האזור למשאב.

 

תחנות:

  1. כביש 90 מדרום לחמי עין גדי עד חוף ים המלח

  2. לאורך חוף ים המלח עד צומת עין גדי

 

הערה: למיטיבי לכת

bottom of page