top of page

מרוץ הר לעמק
מאי 2022

במאי 2022, בפעם הראשונה, השתתפה קבוצה של חברי החברה הגיאולוגית במרוץ החברתי של ישראל, "מרוץ הר לעמק". זהו מרוץ שליחים מתגלגל באורך 180 ק"מ בו כל משתתף/ת רץ/ה במצטבר כ-30 ק"מ.

במרוץ השנה השתתף צוות חדור מטרה מהאוניברסיטה העברית וממכון וייצמן (אלכס בריטינגהאם, אלכס משולם, יהונתן קינן, יעל קירו, יעקב וייס, עדי טורפשטיין).

הייתה חוויה מדהימה. אנו מקווים שהתחלנו מסורת, ושנראה בשנים הבאות יותר משתתפים/ות רבים יותר ממגוון מוסדות רב יותר. 

bottom of page